Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IFAC — Wynik w skrócie

Project ID: 36699
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Grecja

Zachęcanie kobiet do podejmowania pracy w dziedzinie nauki i technologii

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE opracowano narzędzie informacyjne, które można użyć do zwiększenia liczby kobiet chcących podjąć karierę zawodową w dziedzinie nauki i technologii.
Zachęcanie kobiet do podejmowania pracy w dziedzinie nauki i technologii
Nauka i technologia pozostają dziedzinami zdominowanymi przez mężczyzn. Głównymi czynnikami decydującymi o wykluczeniu kobiet z nauki, inżynierii i technologii (SET) są stereotypy pogłębiające dominację mężczyzn w tego rodzaju miejscach pracy oraz brak lub ograniczona liczba wzorów do naśladowania. Te ostatnie mogłyby przywrócić równowagę poprzez przekazywanie ścisłych informacji dotyczących wyboru kariery zawodowej oraz przeszkód, które mogą się pojawić.

Projekt "Informacja wspomagająca wybór: wzmacnianie pozycji młodych kobiet poprzez ich kształcenie w zawodach technicznych i wspieranie w pracy naukowej" (IFAC) miał na celu zajęcie się wybranym zagadnieniem oraz niewielkim udziałem kobiet w sferze nauki, inżynierii i technologii. Grupą docelową były dziewczęta ze szkół średnich, zastanawiające się nad wyborem drogi rozwoju zawodowego oraz dalszymi studiami akademickimi.

Poprzez zaprojektowanie i stworzenie systemu informatycznego partnerzy projektu starali się zapewnić im ścisłe informacje oraz przedstawić wzory do naśladowania, które mogłyby stać się mentorkami młodych kobiet. Narzędzie informatyczne otwierające młodym kobietom drogę do kariery oraz zapewniające trwałe wyniki służy zarówno do wewnętrznego i zewnętrznego rozpowszechniania informacji, jak i do prezentowania historii wzorcowych postaci.

Badania przeprowadzone w każdym z krajów biorących udział w projekcie dostarczyły informacji na temat status quo reprezentacji kobiet w dziedzinach SET oraz umożliwiły wykonanie analizy porównawczej. Zgromadzono materiały dotyczące najlepszych praktyk oraz zakończonych projektów i wraz z wynikami ankiet oraz warsztatów użyto ich jako danych do stworzenia opracowania na temat polityki. To ostatnie zawiera wskazówki praktyczne w kwestii usprawniania polityki oraz zachęcania kobiet do podjęcia, a także kontynuowania zatrudnienia w dziedzinach nauki, inżynierii i technologii.

Konsorcjum opublikowało raport końcowy, zatytułowany "Promowanie młodych kobiet w dziedzinach SET: wyciągnięte wnioski. Międzynarodowa analiza ukończonych projektów badawczych". Partnerom projektu udało się zrealizować cele związane z rozpowszechnianiem informacji poprzez różne kanały i działania, które są kontynuowane w krajach, które uczestniczyły w projekcie. Te starania mają sprawić, że projekt IFAC zostanie zauważony, a także zwiększyć poziom świadomości u odbiorców docelowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę