Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WIST — Wynik w skrócie

Project ID: 36701
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY

Dlaczego kobiety porzucają naukę?

Grupa naukowców pozyskała nową wiedzę na temat zmniejszającej się liczby kobiet w naukach akademickich oraz ich obecności w pokrewnych, nietradycyjnych dziedzinach zawodowych.
Dlaczego kobiety porzucają naukę?
Pojęcie "wypychania" jest czasami stosowane do opisu dużej liczby wykwalifikowanych naukowo kobiet, które z różnych powodów wychodzą poza schemat rozwoju zawodowego. Niektóre z nich obierają alternatywne ścieżki zawodowe, inne decydują się na pracę w dziedzinach niepowiązanych z nauką, a jeszcze inne pojawiają się ponownie w zawodach związanych z transferem technologii bądź zawodach graniczących z nauką.

Ważne jest zrozumienie działających sił, które skłaniają kobiety udzielające się w nauce do wstrzymania ich początkowych wyborów zawodowych. Taka decyzja pociąga za sobą wiele konsekwencji oraz stwarza złożony zbiór problemów.

W ramach projektu pod nazwą "Kobiety w innowacji, nauce i technologii" (WIST) skoncentrowano się na niezdolności do pełnego wykorzystania inwestycji społeczeństwa w wysoce wyszkolone zasoby ludzkie, widziane z perspektywy Unii Europejskiej. Partnerzy projektu zbadali uczestnictwo i postępy kobiet w zawodach związanych z transferem technologii, inkubacją i przedsiębiorczością (TIE), aby lepiej zrozumieć powiązania łączące płeć, naukę i gospodarkę.

W ramach tego projektu, realizowanego przez cztery kraje, przeprowadzono porównawcze badanie jakościowe w zakresie możliwości zaistnienia w dziedzinie, dostępu do profesjonalnych sieci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego kobiety przeważnie nie osiągają wyższych szczebli w nauce akademickiej, w oparciu o wyniki, zaproponowano model magicznego pudełka. Ich obecność w dziedzinach TIE w miejscu krzyżowania się nauki i gospodarki również stanowiła element zainteresowania badaczy.

Studia przypadków wyróżniły różne warunki w krajach uczestniczących, wyszczególniając konkretne "trendy" charakteryzujące uczestnictwo kobiet w obszarze TIE oraz wyłaniających się profesjach. Wyniki badań WIST wskazały ogólną tendencję wśród poszczególnych osób do wymyślania (na nowo) własnej kariery zawodowej, jako że profesje z zakresu TIE znajdują się jeszcze w fazie przejściowej. Jednakże kobiety funkcjonujące w obszarze TIE nadal zgłaszają obawy dotyczące braku możliwości rozwoju zawodowego oraz niskich płac w związku z publicznym finansowaniem większości organizacji TIE.

Podejście oraz wyniki projektu WIST zaoferowały nową perspektywę, którą można rozwinąć w celu lepszego zrozumienia i szerszego zastosowania badań nad obecnością kobiet w zawodach związanych z nauką, inżynierią i technologią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę