Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SPIDERA FOR LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 37207
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Niwelowanie fizycznej odległości na rzecz lepszej współpracy

Finansowany przez UE zespół opracował platformę sieciową w celu zapewnienia małym przedsiębiorcom korzyści wynikających z fizycznej sieci kontaktów. Wzmocnienie komunikacji między różnymi podmiotami okaże się niezwykle korzystne w zakresie transgranicznej współpracy.
Niwelowanie fizycznej odległości na rzecz lepszej współpracy
Chociaż większe organizacje oraz te działające w świecie nauki często korzystają z możliwości fizycznych sieci kontaktowych, sytuacja w tym zakresie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wygląda zgoła inaczej. Nie posiadają one bowiem dostępnych zasobów, a muszą koncentrować się na aspektach operacyjnych. Sytuacja taka przekłada się na wiele utraconych możliwości współpracy między obiema stronami.

W ramach projektu pod nazwą "Przyspieszanie współpracy w domenie nauk przyrodniczych i zdrowia w europejskiej przestrzeni badawczej i poza nią" (Spidera for life) opracowano platformę kontaktową w celu podjęcia tego problemu. Internetowe narzędzie likwiduje bariery komunikacyjne oraz umożliwia osobom fizycznym i organizacjom szybkie budowanie relacji z myślą o współpracy.

Wynik projektu wzmacnia ogromne możliwości analizy sieci społecznej, a ma on na celu przyspieszenie badań, wsparcie rozpowszechniania informacji oraz wzmocnienie konkurencyjności europejskich sektorów i przedsiębiorstw związanych ze zdrowiem. Zasadniczo głównym celem projektu było zapewnienie środków do poprawy zdrowia europejskich obywateli oraz podjęcie pilnych globalnych problemów zdrowotnych.

Partnerzy projektu podeszli do koncepcji internetowej sieci kontaktowej z myślą o uczynieniu platformy kluczowym zasobem dla europejskich podmiotów związanych z naukami przyrodniczymi i zdrowiem. Jest ona także promowana jako preferowany wybór w ustanawianiu partnerstw opartych na współpracy oraz pobudzaniu nowych przedsiębiorstw transferu technologii.

W centrum idei projektu Spidera for life znajdują się jednostki, przy czym przyjazne użytkownikowi narzędzia programowe, dostępne w każdym miejscu i czasie, oferują im korzyści podobne do fizycznej obecności podczas wydarzeń.

Wyniki projektu stanowią obietnicę przyspieszenia współpracy między MŚP a środowiskiem akademickim, a tym samym zwiększenie korzyści płynących z działań synergistycznych dla wszystkich zainteresowanych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę