Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADVANCE — Wynik w skrócie

Project ID: 36712
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Wspieranie kobiet naukowców w pozostawaniu na ścieżce kariery

Finansowana przez UE inicjatywa miała na celu promowanie uczestnictwa kobiet w nauce i badaniach poprzez przyjęcie złożonego podejścia dydaktycznego. Wyniki projektu przyniosły korzyści młodym kobietom naukowcom oraz zapewniły model wdrożeniowy w odpowiednich organizacjach.
Wspieranie kobiet naukowców w pozostawaniu na ścieżce kariery
Ścieżki kariery mężczyzn i kobiet naukowców znacznie się różnią – wiele kobiet porzuca swoje profesje przed osiągnięciem wyznaczonego wcześniej celu. Zjawisko to nazywane jest nieszczelnym rurociągiem (ang. leaky pipeline), a najlepiej zrozumieć je można, uwzględniając fakt, że droga do stanowiska uniwersyteckiego zajmuje kobietom więcej czasu.

W ramach projektu pod nazwą "Zaawansowane szkolenia kobiet w badaniach naukowych" (Advance) podjęto się kwestii równości płci w nauce i badaniach, aby pomóc w zatkaniu "nieszczelnego rurociągu". Partnerzy projektu uznali, że można to osiągnąć poprzez wspieranie kobiet naukowców w budowaniu umiejętności badawczych i zarządzania rozwojem zawodowym, a także w korzystaniu z narzędzi wspierających karierę zawodową.

W projekcie udział wzięło sześć europejskich uniwersytetów kładących nacisk na szkolenia w zakresie rozwoju zawodowego oraz działania mentorskie i coachingowe. Innym ważnym aspektem było wzmacnianie i zachęcanie do nawiązywani kontaktów między kobietami naukowcami, które znajdowały się w przed- lub podoktorskiej fazie kariery w zakresie nauk przyrodniczych i technologii.

Kompleksowe podejście dydaktyczne uwzględniało wykłady, grupowe dyskusje oraz tworzenie indywidualnych relacji i możliwości mentorskich na rzecz indywidualnego lub grupowego coachingu. Projekt Advance skutecznie zapewnił uwzględniające kwestię płci i związane z karierą wsparcie oraz szkolenia na rzecz pozytywnych wyników programu, a także wywarł pobudzający wpływ na uczestników.

Program przyniósł korzyści uczestniczącym uniwersytetom, jak również starszym badaczom, którzy skorzystali z możliwości objęcia ról mentorskich. Działania podjęte w ramach projektu zwiększyły świadomość problemów, jakie napotykają kobiety naukowcy, a także potrzeby wdrożenia lepszych struktur wsparcia kariery zawodowej na różnych jej etapach.Sukcesy projektu wykroczyły poza wpływ na grupę docelową: różne uczestniczące uniwersytety zamierzają w bliskiej przyszłości wprowadzić w swoich instytucjach pokrewne programy. Wszystkie zasoby projektu Advance zostały udostępnione bezpłatnie innym zainteresowanych stronom, wywierając tym samym trwały wpływ i korzyści wykraczające poza bezpośredni zakres projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę