Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SET-ROUTES — Wynik w skrócie

Project ID: 36715
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Autostrada do nauki dla kobiet

Europejski projekt skutecznie zdołał podjąć problem niedostatecznej reprezentacji kobiet w nauce poprzez zakwestionowanie starego i nieaktualnego postrzegania tej zdominowanej przez mężczyzn dziedziny. W ramach projektu SET-Routes stworzono ogólnoeuropejską sieć odnoszących sukcesy kobiet we wszystkich dziedzinach nauki, od fizyki cząsteczkowej i kosmonautyki po nanomedycynę.
Autostrada do nauki dla kobiet
Kobiety mają zbyt słabą pozycję w nauce, a jedną z przyczyn tego jest stereotypowe postrzeganie nauki jako "męskiej" dziedziny. Wiąże się z tym fakt, że istnieje wyraźny niedobór widocznych, odnoszących sukcesy kobiecych wzorców w nauce, które mogłyby przyciągnąć młodych studentów do tej dziedziny.

Celem europejskiego projektu było zlikwidowanie tej nierównowagi. Dzięki finansowaniu z UE projekt SET-Routes zakładał zmobilizowanie kobiet w nauce, inżynierii i technologii, by odegrały one rolę ambasadorów w szkołach i na uniwersytetach. Ogólnym celem było zapoczątkowanie zmian w podejściu kobiet, a w szczególności uczennic, do tego, co nauka może im zaoferować.

Trzy z najbardziej wpływowych międzyrządowych organizacji naukowych w Europie, Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) oraz Europejska Organizacja Badań Jądrowych, znana jako CERN, zapewniły zarówno chłopcom, jak i dziewczętom dostęp do najlepszych europejskich kobiet naukowców. Partnerzy projektu zwerbowali ambasadorów szkolnych oraz ambasadorów uniwersyteckich, by przekazywali swoje doświadczenie we wszelkich dziedzinach naukowych – od astronomii i fizyki cząsteczkowej po ekologię i medycynę.

Wybrano 70 ambasadorów szkolnych oraz 65 uniwersyteckich i przeszkolono ich podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Kobiet w Nauce – Droga Naprzód, zorganizowanej przez EMBO w EMBK w Heidelbergu przed rozpoczęciem programu wizyt. Ambasadorzy zostali zachęceni do powrotu do swoich dawnych szkół ze względu na znajomość otoczenia, nauczycieli, lokalnego języka oraz otaczającej kultury.

Aby dostarczyć zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne, program skierowano do krajów, w których proporcja kobiet działających w edukacji naukowej lub realizujących się zawodowo w nauce jest niższa. Udostępniona została także broszura projektu SET-Routes, SET-ROUTES School Ambassadors, w której 12 młodych kobiet naukowców opowiada o swoich karierach zawodowych i życiu.

Inicjatywa SET-Routes odniosła spektakularny sukces. Łącznie zorganizowano niemal 60 wizyt szkolnych, które miały na celu promowanie wizerunku młodych kobiet naukowców jako osób dynamicznych i entuzjastycznych w realizacji rozwoju zawodowego. Młodzi uczniowie mogli w szczególności poznać odnoszące duże sukcesy kobiety naukowców, które pomimo dylematów związanych ze zobowiązaniami rodzinnymi, osiągnęły szczyt wybranych dróg kariery naukowej. Kulminacją projektu było finalne spotkanie ambasadorów w CERN, podczas którego 20 ambasadorów podzieliło się własnymi doświadczeniami i pomysłami. Umożliwiło to wyciągnięcie wniosków na temat programu z myślą o planowaniu dalszej pomyślności projektu.

Zainteresowanie zarówno rolą ambasadora, jak i wydarzeniami wskazuje, że projekt SET-Routes odniósł ogromny sukces oraz zbudował solidną podstawę, na której można oprzeć przyszłe inicjatywy. Więcej informacji o celach i założeniach, imprezach oraz ambasadorach można znaleźć na stronie internetowej http://www.set-routes.org/about/index.html.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę