Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SMES GO HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 37292
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Wzmacnianie współpracy projektowej na rzecz zdrowia

Finansowana przez UE inicjatywa wzmocniła zawiązywanie partnerstw między naukowcami a MŚP na rzecz ściślejszej współpracy w ramach projektów zdrowotnych.
Wzmacnianie współpracy projektowej na rzecz zdrowia
W ramach projektu pod nazwą "Wspieranie współpracy między MŚP a środowiskiem akademickim w obszarze badań biomedycznych w ramach 7PR poprzez skuteczne kojarzenie organizacji i dopasowanych informacji" (SMSs go health) miał na celu podjęcie środków w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz naukowców akademickich zaangażowanych w obszarze "Zdrowie" siódmego programu ramowego (7PR). Do celów projektów należało szkolenie MŚP i naukowców z myślą o ustanowieniu wspólnych projektów badawczych oraz skorzystaniu z możliwość finansowania innowacyjnych badań biomedycznych.

Działania wspierające miały na celu sprzyjanie nawiązywaniu partnerstw poprzez ułatwienie identyfikacji odpowiednich partnerów badawczych. W tym zakresie projekt SMEs go health poprawił widoczność wysokiej klasy MŚP, know-how oraz wiedzę naukowców poprzez udostępnienie ogólnoeuropejskiej puli profili w internetowej bazie danych.

Sieć zrzeszająca 29 instytucji z 27 krajów pomogła zrealizować zaplanowane działania, które dotyczyły także niskiego uczestnictwa MŚP w projektach 7PR. Wsparcie zostało udzielone MŚP zainteresowanym przyłączeniem się do projektów badawczych, jak również naukowcom poszukującym wykwalifikowanych partnerów wśród MŚP. Zasadniczo projekt SMEs go health koncentrował się na dostarczaniu informacji i szkoleń, budowaniu świadomości, wspieraniu tworzenia konsorcjum oraz kojarzeniu naukowców i MŚP w obszarze "Zdrowie".

Konsorcjum przygotowało i rozdzieliło zestawy pierwszej pomocy, oferujące informacje na temat możliwości finansowania, wyszukiwania partnerów do projektów, kwestii prawnych i finansowych oraz sporządzania propozycji projektowych. Zaprojektowano interaktywną stronę internetową projektu, oferującą przyjazną użytkownikowi, regularnie aktualizowaną bazę danych.

Partnerzy projektu stworzyli elektroniczne narzędzie kojarzenia partnerów oraz zorganizowali szkolenie dla wszystkich partnerów w zakresie wirtualnego kojarzenia. Narzędzie to, dostępne z poziomu publicznej bazy danych, umożliwiło natychmiastowe kojarzenie wszystkich nowych i istniejących, potwierdzonych profili/partnerów.Podejście projektu SMEs go health umożliwiło położenie fundamentów pod wzmożone zaangażowanie i większą liczbę MŚP i grup MŚP w projektach 7PR z obszaru "Zdrowie".

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę