Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRAYSS PRIME — Wynik w skrócie

Project ID: 37379
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Zarządzanie badaniami na rzecz lepszego ich wykorzystania w gospodarce

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy zorganizowano szereg imprez poświęconych szkoleniu młodych naukowców w zakresie stosowania narzędzi do zarządzania na rzecz skuteczniejszego wykorzystania wyników badań. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia europejskiej konkurencyjności badawczej.
Zarządzanie badaniami na rzecz lepszego ich wykorzystania w gospodarce
Projekt pod nazwą "Szkolenie młodych naukowców nauk przyrodniczych i zdrowia z regiony skandynawsko-bałtyckiego w zakresie zarządzania projektami i innowacjami oraz wykorzystanie gospodarczego" (Trayss prime) miał na celu podniesienie świadomości wśród naukowców z regionu Morza Bałtyckiego w zakresie możliwości i wyzwań wynikających z zarządzania i komercjalizacji wyników badań. Ponadto zamierzeniem projektu było wskazanie potencjalnych korzyści płynących z międzynarodowej współpracy oraz możliwości finansowania w ramach siódmego programy ramowego (7PR) UE.

Partnerzy projektu zorganizowali szkołę letnią oraz sześć warsztatów w ramach międzynarodowych konferencji tematycznych. Wydarzenia te posłużyły do przyciągnięcia i przeszkolenia europejskich naukowców działających w dziedzinie nauk przyrodniczych i zdrowia. Uwagę skoncentrowano na stosowaniu nowoczesnych narzędzi, metod i filozofii zarządzania, które oferują nowe drogi w kierunku efektywności kosztowej, koncentracji na kliencie oraz wykorzystywaniu wyników badań.

Największym sukcesem projektu była organizacja i realizacja Tygodnia szkoleń z zarządzania badaniami dla naukowców. Przesłaniem tego wydarzenia była opinia, że wiedza z zakresu zarządzania jest niezbędna do rozróżnienia między solidną pracą naukową a naukową doskonałością. Biegłość w zarządzaniu badaniami jest szczególnie ważna w naukach przyrodniczych ze względu na rosnące koszty pracy i materiałów eksploatacyjnych, drogie urządzenia oraz kurczące się krajowe możliwości finansowania.

Projekt Trayss prime skutecznie podkreślił potrzebę szkoleń w zakresie zarządzania badaniami poza regionem Morza Bałtyckiego. Świadczy o tym wiele zgłoszeń o organizację seminariów oraz wysoki poziom rejestracji uczestnictwa w Tygodniu szkoleń z zarządzania badaniami dla naukowców, organizowanym wspólnie w Erkner i Berlinie.Wyniki projektu wywarły duży wpływ, szczególnie w zakresie biotechnologii i farmacji zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Podsumowując, projekt Trayss prime okazał się istotną i inspirującą inicjatywą dla jego uczestników.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę