Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOBOOTCAMP — Wynik w skrócie

Project ID: 37385
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Uwalnianie potencjału biznesowego nauk przyrodniczych

Naukowcy pragnący zamienić laboratorium na salę posiedzeń otrzymali cenne rady w ramach projektu finansowanego przez UE, który uzbroił ich w umiejętności i narzędzia niezbędne do uruchomienia własnej działalności biotechnologicznej.
Uwalnianie potencjału biznesowego nauk przyrodniczych
W ramach projektu "Szkolenie wstępne dla początkujących bioprzedsiębiorców: zakładanie firm w dziedzinie nauk przyrodniczych" (Biobootcamp) odbyły się trzydniowe warsztaty, podczas których badacze zajmujący się naukami przyrodniczymi mogli dowiedzieć się, jak skomercjalizować swoje pomysły. Projekt Biobootcamp, dzięki radom ze strony bioprzedsiębiorców, zapewnił uczestnikom solidne podstawy do otwarcia biznesu, wyjaśniając jak zacząć i jakich pułapek unikać.

Cele projektu Biobootcamp obejmowały wyjaśnienia dotyczące biznesplanów oraz potrzeb partnerów finansowych, wymianę doświadczeń związanych z tworzeniem biznesplanów oraz szkolenie w zakresie oprogramowania Biobootcamp. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy mogli stworzyć własny biznesplan w celu sprawdzenia wykonalności finansowej nowego przedsięwzięcia. Nauczyli się również, jak opracować przekonujące streszczenie, które otwarłoby im drogę do potencjalnych inwestorów.

Sukces projektu pozwolił naukowcom uzyskać wiedzę niezbędną do zakładania firm zajmujących się naukami przyrodniczymi. Projekt przyczyni się do ustalenia pozycji Europy jako ośrodka biotechnologii i do pobudzenia gospodarki oraz ustanowienia w Unii Europejskiej bazy umiejętności poprzez zakładanie przedsiębiorstw w dziedzinie biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę