Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CHRISGAS — Wynik w skrócie

Project ID: 502587
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Odnawialne paliwa samochodowe dla sektora transportowego

Grupa naukowców poczyniła postępy w zakresie badań nad efektywną energetycznie produkcją paliw ze źródeł odnawialnych. Inicjatywa ta przekształciła wyzwania w możliwości w sektorze transportu, pomagając ograniczyć wykorzystanie produktów zagrażających środowisku.
Odnawialne paliwa samochodowe dla sektora transportowego
W sektorze transportu odczuwalny jest rosnący nacisk na ograniczenie zależności od ropy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu, obok zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, jest możliwość zasilania pojazdów paliwami wytworzonymi z odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest biomasa. Większą wydajność paliw silnikowych produkowanych z biomasy celulozowej można uzyskać poprzez gazyfikację/gaz syntetyczny, ponieważ cały dwutlenek węgla można przekształcić w paliwo. Przekłada się to na niższe oczekiwane koszty w porównaniu z innymi możliwymi sposobami produkcji, takimi jak fermentacja.

Projekt pod nazwą "Czysty, bogaty w wodór gaz syntetyczny" (Chrisgas) miał na celu zaprezentowanie efektywnej kosztowo i energetycznie metody produkcji gazów bogatych w wodór z biomasy, które następnie mogą być przekształcane w odnawialne paliwa samochodowe. Zaliczyć do nich można olej napędowy Fischer-Tropsch, eter dimetylowy (DME) oraz wodór. Pierwotne założenie osiągnięcia tego celu w zakładzie pokazowym w szwedzkim ośrodku gazyfikacji biomasy Växjö Värnamo (VVBGC) nie zostało zrealizowane. Do przyczyn niepowodzenia należały opóźnienia w przebudowie, testowaniu i finansowaniu zakładu, który stałby się pierwszym na świecie kompletnym zakładem pokazowym technologii gazowo-parowej ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC) dla biomasy.

Zakres projektu został w związku z tym silniej skoncentrowany na podstawowych pracach inżynieryjnych oraz skutecznych testach gazyfikacji wykonywanych w istniejącym zakładzie IGCC ośrodka VVBGC. W ramach projektu Chrisgas wykorzystano eksperymentalne wyniki do przeprowadzenia różnych analiz teoretycznych, w tym produkcji paliw samochodowych z różnych biopaliw. Zostały one przeprowadzone na określoną skalę oraz odzwierciedlały koszty w typowych łańcuchach produkcji paliw z biomasy w różnych regionach UE. Partnerzy projektu zbadali także potencjalny wpływ społeczno-ekonomiczny, w tym na tworzenie miejsc pacy, wdrożenia zakładów syntezy płynów z biomasy (BtL).

Osiągnięcia badawczo-rozwojowe (B&R) doprowadziły, między innymi, do stworzenia i komercjalizacji nowego podajnika tłokowego biomasy dla gazyfikatora, a także pomyślnego przeprowadzenia testów pilotażowych zmodyfikowanego filtra gorącego gazu wyposażonego w nowe funkcje. Członkowie zespołu rozszerzyli również wiedzę w kluczowych obszarach procesu konwersji termiczno-chemicznej.

Wyniki projektu wykazują potencjał większego wykorzystania przez sektor transportowy energii odnawialnej, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, gdy badane technologie będą gotowe do wprowadzenia na rynek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę