Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CO2SINK — Wynik w skrócie

Project ID: 502599
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Zalety sekwestracji dwutlenku węgla

Projekt finansowany przez UE przyczynił się do zwiększenia świadomości w zakresie korzyści wynikających ze składowania dwutlenku węgla poprzez miejscową demonstrację i monitoring.
Zalety sekwestracji dwutlenku węgla
Chociaż geologiczna sekwestracja dwutlenku węgla (CO2) oferuje obiecujący sposób na znaczne ograniczenie emisji CO2 w Europie, istnieją publiczne obawy dotyczące bezpieczeństwa i wpływu środowiskowego technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CSS). Wysiłki podejmowane w celu rozwiania tych obaw wiążą się z lepszym zrozumieniem procesu sekwestracji CO2.

Projekt pod nazwą "Miejscowe laboratorium badawczo-rozwojowe geologicznego składowania CO2" (CO2SINK) wniósł wkład w takie wysiłki poprzez monitorowanie własnych działań związanych z wtryskiwaniem CO2 pod miastem Ketzin w pobliżu Berlina. Głównym celem projektu było opracowanie i przetestowanie technik monitorowania przy wsparciu publicznego programu współpracy zewnętrznej.

Składowisko gazu w miejscowości Ketzin zaoferowało istniejącą infrastrukturę powierzchniową, ograniczając tym samym potrzebę opracowania nowych rozwiązań. Ponadto posiada ono znane właściwości geologiczne, które w dużym stopniu są także charakterystyczne dla wielu obszarów w Europie. Zaleta ta oznacza, że wyniki projektu będzie można łatwiej przenieść na inne obszary. Co więcej lokalizacja testowa znajduje się w bliskim sąsiedztwie obszaru miejskiego, przez co oferuje niepowtarzalną szansę zaprezentowania lądowego składowania CO2. Uznano to za szczególnie ważne w zwiększaniu powszechnej świadomości korzyści płynących z geologicznego składowania CO2 jako możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W okresie 21 miesięcy w zakładzie Ketzin dokonano wstrzyknięcia łącznie 33 tys. ton CO2. Skutki tego działania były obserwowane i mierzone w ramach długoterminowego monitoringu terenowego z zastosowaniem dostępnych na rynku czujników geochemicznych, które wykorzystywane były przez cały okres realizacji projektu. Zastosowano techniki geofizyczne i geochemiczne oraz systemy czujników do monitorowania szybów, rozchodzenia się smugi CO2, zmian temperatury, składu gazu oraz efektów sejsmicznych.

Jednym z sukcesów procesu monitorowania w ramach projektu CO2SINK było wskazanie, że po pięciu miesiącach składowania CO2 mikroorganizmy przystosowały się do zmian warunków otoczenia. Ten i inne sukcesy były inspiracją dla wielu krajowych i międzynarodowych działań, które znacząco przyczyniły się do realizacji różnych celów projektu.

Partnerzy projektu podjęli szereg działań w celu poinformowania szerszej społeczności o projekcie, a także o technologii CSS w ujęciu ogólnym.

Zakład, w którym realizowano projekt, był gospodarzem niewielkiego centrum wizytowego, które oferowało także możliwość zwiedzania, natomiast kilka otwartych wydarzeń wzbudziło szerokie zainteresowanie lokalnej, krajowej, europejskiej i międzynarodowej prasy.

Założeniem projektu CO2SINK była kontynuacja prac projektowych oraz uzupełnienie działań badawczych w składowisku Ketzin przez drugi okres.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę