Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSPOWER — Wynik w skrócie

Project ID: 31490
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Wzmacnianie innowacyjnego zarządzania transportem

Finansowana przez UE inicjatywa wsparła wdrożenie innowacyjnych koncepcji transportowych w europejskich miastach. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do osiągnięcia korzyści ze zwrotu w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej.
Wzmacnianie innowacyjnego zarządzania transportem
Projekt pod nazwą "Nadzorowane wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu miejskiego" miał na celu utworzenie forum dla mniejszych i średnich europejskich miast z myślą o podjęciu problemów związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską. Projekt zrzeszył partnerów z całej Europy na rzecz wsparcia decydentów w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń ze środowiskiem akademickim i biznesowym.

Konsorcjum zainspirowało do dialogu na temat rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności oraz sposobu realizacji zmiany paradygmatu mobilności miejskiej. Działania te zostały wsparte i rozszerzone przez projekty towarzyszące w siedmiu krajach w celu wdrożenia zrównoważonych, oszczędnych i przyjaznych środowisku koncepcji transportu miejskiego. Działania podjęte w ramach projektu koncentrowały się na transporcie publicznym, zintegrowanym planowaniu, zarządzaniu ruchem, transporcie niezmotoryzowanym oraz zarządzaniu mobilnością.

%Badanie przeprowadzone w ramach projektu obejmowało następujące miasta: Groningen w Holandii, Graz w Austrii, L’Aquila we Włoszech, Niš w Serbii, Sibiu w Rumunii, Skopje w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Volos w Grecji, Chalandri w Grecji oraz Timisoarę w Rumunii. Groningen, uważane za pioniera w rozwoju polityki zrównoważonego transportu, przyczyniło się do realizacji projektu przede wszystkim jako doradca miast, przed którymi rozpościera się jeszcze długa droga do innowacji transportowych.

Wszystkie miasta wniosły wkład w tworzenie bazy danych umożliwiającej ocenę stanu infrastruktury, usług i polityki transportowej w każdym mieście uczestniczącym w projekcie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę