Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zatykanie dziur w celu uszczelnienia wałów

Aby zapobiegać powodziom, opracowano niedawno ważną europejską technologię, dzięki której można uszczelniać uszkodzenia w wałach przeciwpowodziowych.
Zatykanie dziur w celu uszczelnienia wałów
Częstość występowania powodzi narasta w zastraszającym tempie. W kontekście częstotliwości i strat ekonomicznych, powodzie stanowią około jedną trzecią wszystkich klęsk żywiołowych, a także odpowiadają za połowę przypadków śmiertelnych z nimi związanych. Działania podejmowane w celu ograniczenia zmian klimatycznych mogą zmniejszyć częstotliwość występowania powodzi, ale innym podejściem jest udoskonalenie metod ochrony przeciwpowodziowej i minimalizacji strat.

Jedną z bardzo skutecznych i prostych w założeniach metod ochrony przeciwpowodziowej jest budowanie wałów, sztucznych kanałów, zapobiegających wypływaniu wody z wezbranych obszarów zalewowych. Jednym z problemów jest fakt, że większość wałów istniejących w Europie jest stara (nawet do 150 lat) i nie spełnia obecnych norm bezpieczeństwa.

W celu rozwiązania tego problemu, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ochrona terenów poprzez udoskonalanie konstrukcji wałów" (Prodikon) podjęto się opracowania uniwersalnej technologii naprawy wałów, którą można stosować w odniesieniu do wszelkiego rodzaju wałów o rożnym stopniu uszkodzenia. Istniejące techniki stabilizacji wałów są często dość kosztowne, a możliwości ich zastosowania są ograniczone.

Badacze biorący udział w projekcie zaatakowali problem z dwóch różnych stron — przygotowując nowy materiał, a także sposób jego zaaplikowania i włączenia w strukturę wału. Ogromną zaletą tej nowej techniki jest fakt, że materiał można z powodzeniem zastosować do wałów namokniętych i rozmiękczonych, stosując konwencjonalny sprzęt do wykopów z modułowym, wymiennym osprzętem. Zwykle ciężkie maszyny budowlane przyczyniają się do niepowodzenia rekonstrukcji.

W skład mieszanki wchodzą zmodyfikowane cząstki gliny z dodatkiem rozbijającym płaszcz wodny wokół poszczególnych granulek. W wyniku tego materiał uszczelniający charakteryzuje się niewielką przepuszczalnością wody oraz dużą odpornością na erozję i stabilnością. W ramach procesu nastrzykiwania wykonywane są otwory za pomocą lancy wibracyjnej, natomiast do nastrzykiwania wykorzystywane są wiertła obrotowe. Cała sztuka polega na tym, że nie pojawiają się nowe przecieki, ponieważ nastrzyknięty element nie jest sztywny.

Próby terenowe zakończyły się wielkim sukcesem, a materiał i metoda nastrzykiwania opracowane w ramach projektu Prodicon są obecnie gotowe do użytku komercyjnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę