Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LETS! — Wynik w skrócie

Project ID: 36652
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Nauka w radiu

Nauka odgrywa istotną rolę w nowoczesnym życiu, jednak często z niepowodzeniem przemawia do wyobraźni społeczeństwa. W ramach finansowanego przez UE projektu wyprodukowano szereg audycji radiowych w celu wzbudzenia w młodzieży większego zainteresowania nauką oraz rozważania jej w kategoriach rozwoju zawodowego.
Nauka w radiu
Podczas realizacji projektu pod nazwą "Porozmawiajmy o nauce" (LETS!) wyprodukowano 11 krótkich naukowych sztuk radiowych dla dzieci. Sztuki te opierały się na książkach dla dzieci autorstwa dr. Gottfrieda Tichy, profesora geografii i geologii na Uniwersytecie w Salzburgu. Po każdej audycji prowadzono studyjną dyskusję, podczas której młodzież mogła zadawać naukowcom pytania na tematy poruszone w sztuce oraz odnieść nowe informacje do życia codziennego.

Ponadto do młodzieży skierowano 11 trzydziestominutowych programów radiowych poświęconych nauce i społeczeństwu. Ich celem było wyjaśnienie roli nauki w podejmowaniu ważnych globalnych problemów, takich jak zmiana klimatu, technologia genowa, odżywianie czy ubóstwo.

Ocena projektu pokazała, że programy zostały zrozumiane przez grupę docelową, a także że posiadały potencjał do wzbudzenia wśród słuchaczy zainteresowania, ciekawości i entuzjazmu do nauki. Inicjatywa LETS! okazała się zatem skuteczną metodą na zachęcenie do aktywnej wymiany między społecznością naukową a młodzieżą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę