Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 37504
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Czy doktoranci potrzebują szkoleń w zakresie dodatkowych umiejętności?

W ramach europejskiego badania poruszono potrzebę szkoleń w zakresie zarządzania badaniami w trakcie studiów doktoranckich.
Czy doktoranci potrzebują szkoleń w zakresie dodatkowych umiejętności?
Edukacja na poziomie doktoranckim w naukach biologicznych obejmuje szkolenie naukowe studentów w określonej dziedzinie, jednak nie uwzględnia kształcenia w kwestii zarządzania, które może im pomóc w przyszłej karierze niezależnych naukowców.

Projekt finansowany przez UE pod nazwą "Rozwój szkolenia w zakresie zarządzania projektami dla doktorantów" (REMAT) realizowany był jako działania wspomagające (SSA) szóstego programu ramowego (6PR) w celu poruszenia potrzeby organizacji szkoleń w zakresie umiejętności uzupełniających na szczeblu doktoranckim. Głównym założeniem projektu było opracowanie kursów szkoleniowych w dziedzinie zarządzania projektami badawczymi dla doktorantów. Zespół projektu zdołał zidentyfikować potrzeby na szczeblu doktoranckim poprzez konsultacje z doświadczonymi i młodymi naukowcami, kierownikami badań w środowisku przemysłowym i akademickim oraz kierownikami programów doktorskich.

W ramach projektu przygotowano pilotażowe warsztaty i kursy wprowadzające doktorantów w problematykę zarządzania związanego z prowadzeniem badań w Europie. Tematyka kursów obejmowała finansowanie badań, współpracę, kwestie prawne i etyczne, transfer technologii oraz praktykę kliniczną.

Projekt REMAT potwierdził swoje założenia i potrzeby, jednak napotkał przeszkody, które utrudniły wprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania projektami jako integralnej części kształcenia na poziomie doktoranckim w Europie. Problemy dotyczyły tego, jak różne kultury postrzegają edukację na szczeblu doktoranckim oraz czy uważają dodatkowe szkolenia za konieczne. Ponadto niektóre instytucje i uniwersytety ograniczały ramy finansowe, które zawężały pole działań objętych programem studiów doktoranckich.

Zasadniczo projekt REMAT wykazał potrzebę organizacji szkoleń z zakresu zarządzania w trakcie edukacji doktoranckiej w Europie. Chociaż pod uwagę muszą być brane lokalne okoliczności, wiedzę na temat zarządzania projektami na szczeblu europejskim doktoranci pozyskają podczas warsztatów. Oczekuje się, że przygotuje to młodych naukowców do rozwoju kariery w dziedzinie badań bionaukowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę