Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AUTO-IN — Wynik w skrócie

Project ID: 31328
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Wprowadzanie innowacji w firmach produkujących części samochodowe

Sporządzono podręcznik, mający wspomagać udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w siódmym programie ramowym UE (7PR). Ta kategoria firm jest bardzo istotna dla przyszłego rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia w Europie.
Wprowadzanie innowacji w firmach produkujących części samochodowe
Przemysł motoryzacyjny w Europie daje zatrudnienie około 10 milionom osób — 1 na 10 europejskich pracowników przemysłu motoryzacyjnego mieszka w nowym państwie członkowskim. W tym sektorze działa duża liczba MŚP, pracujących w charakterze dostawców części dla dużych, międzynarodowych spółek produkujących samochody. Jednak w związku z zasadniczymi zmianami w przemyśle motoryzacyjnym, potrzeba inwestycji w badania i rozwój w przypadku tych dostawców znacząco wzrosła.

Problemem jest fakt, że wiele z tych MŚP, szczególnie te z nowych państw członkowskich, nie dysponuje informacjami na temat możliwości oferowanych przez UE w zakresie finansowania pomysłów związanych z badaniami i rozwojem. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Zwiększenie udziału MŚP z branży motoryzacyjnej w 7PR" (AUTO-IN) było rozwiązanie tego problemu. Projekt zmierzał do zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego wśród MŚP z branży motoryzacyjnej, szczególnie tych z nowych państw członkowskich oraz państw kandydujących, poprzez udzielenie im pomocy w skorzystaniu z dostępnych na europejskim rynku możliwości finansowania badań.

W pięciu krajach zorganizowano trzy spotkania warsztatowe, cztery seminaria krajowe oraz jedno spotkanie międzynarodowe. Ponad 300 uczestników uzyskało informacje praktyczne na temat udziału w 7PR oraz przygotowania udanych propozycji projektów. Ogólnie w projekty w ramach 7PR jest obecnie zaangażowanych około 60 europejskich organizacji, w tym 30 MŚP, co możemy zawdzięczać głównie działaniom związanym z tym projektem.

Większość z tych MŚP nie dysponowała wcześniej informacjami na temat 7PR. Fakt, że współpracują teraz nad projektami badawczo-innowacyjnymi, jest jednym z głównych sukcesów projektu AUTO-IN. Innym wynikiem było pobudzenie utworzenia kilku nowych projektów w dziedzinie transportu naziemnego. Projekt przyczynił się również do zwiększenia konkurencyjności MŚP z branży motoryzacyjnej, pomagając im w zwiększeniu innowacyjności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę