Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ograniczenie korków na lotniskach

W ramach projektu finansowanego ze środków UE zweryfikowano koncepcję bezpiecznego skrócenia czasów separacji dla samolotów startujących przy bocznym wietrze. Dalsze prace rozwojowe mogą zaowocować skróceniem czasu oczekiwania pasażerów na lotniskach przed odlotem.
Ograniczenie korków na lotniskach
Gdy samoloty startują, wzbudzają za sobą zawirowania powietrza. Oznacza to, że następny startujący samolot musi odczekać aż start będzie bezpieczny przez określony czas, zwany minimum separacji przy turbulencji w śladzie aerodynamicznym. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że w określonych warunkach można skrócić standardowy odstęp czasu, utrzymując bezpieczeństwo na obecnym poziomie.

Celem projektu "Skrócenie separacji przy procedurach startu w związku z wiatrem bocznym" (Credos) było przeprowadzenie oceny tej koncepcji. Chociaż początkowy zakres badań ograniczono do odlotów z jednego pasa startowego, koncepcja projektu może stanowić rozwiązanie zwiększające przepustowość lotnisk oraz zmniejszające występujące tam opóźnienia.

Z wcześniejszych prac wywnioskowano, że gdy wiatr boczny przekroczy określony próg, zawirowania są zwiewane z korytarza powietrznego i nie stanowią już zagrożenia dla kolejnego samolotu. Ponieważ na wielu europejskich lotniskach przez dość znaczny czas występuje wiatr boczny, istnieją realne możliwości skrócenia czasu separacji pomiędzy samolotami.

W ramach projektu przebadano operacyjną realność tego podejścia, koncentrując się na startach w warunkach wiatru bocznego. Prace zostały przeprowadzone przez 11 europejskich organizacji, współpracujących ściśle z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA) ze Stanów Zjednoczonych.

W ramach projektu Credos zmierzono zawirowania powietrza wywołane odlotami samolotów na amerykańskich i europejskich lotniskach. Badacze wykorzystali te dane do opracowania modeli zawirowań powietrza w śladzie aerodynamicznym. W ramach technik symulacji odlotów samolotów zastosowano te modele do ustalenia bezpiecznych czasów separacji przy różnych parametrach wiatru bocznego. Wynikiem projektu było opracowanie i zweryfikowanie realnej koncepcji skrócenia odstępu czasowego pomiędzy odlotami w warunkach wiatru bocznego. Na dłuższą metę może to oznaczać skrócenie czasu oczekiwania na start zarówno dla samolotów, jak i pasażerów na lotniskach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę