Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ucieczka przed zagrożeniem na autopilocie

Zaprojektowano system zapobiegający porwaniu samolotu, który przejmuje kontrolę nad statkiem powietrznym i sprowadza go na ziemię w sposób bezpieczny i automatyczny. Poprawa bezpieczeństwa linii lotniczych to tylko jeden z wielu unijnych środków przeciwdziałania terroryzmowi na rzecz ochrony obywateli.
Ucieczka przed zagrożeniem na autopilocie
Różne ataki terrorystyczne w powietrzu w ostatnich latach ukazały słabe punkty systemów transportu powietrznego. Jedną z odpowiedzi na taką sytuację była poprawa bezpieczeństwa linii lotniczych UE poprzez zastosowanie produktów i systemów pokładowych. Celem było określenie tego, jakie można opracować systemy pokładowe zmniejszające lub eliminujące zagrożenie w razie nieskuteczności naziemnych systemów bezpieczeństwa.Był to cel finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Bezpieczny, automatyczny powrót i lądowanie samolotu" (SOFIA). Projekt ten został uruchomiony, by kontynuować prace podjęte w trakcie projektu SAFEE SP3, w ramach którego udoskonalono system funkcji zmiany konfiguracji lotu (FRF), który automatycznie sprowadza samolot na ziemię w przypadku zaistniałego zagrożenia bezpieczeństwa.

Konsorcjum projektu SOFIA zrzeszyło dziewięć organizacji z siedmiu europejskich krajów. Projekt realizowany był w czterech etapach: oceny, projektowania, opracowania i zatwierdzenia systemu FRF. W jego ramach przekształcono koncepcję FRF w praktyczny system, który w razie zagrożenia bezpieczeństwa, takiego jak porwanie, mógłby bezpiecznie i automatycznie przejąć pilotowanie samolotu oraz sprowadzić go na najbliższe lotnisko.

System FRF opracowany w projekcie SOFIA oferuje rozwiązanie jednego z największych wyzwań lotnictwa w przyszłości: jak lepiej zabezpieczyć samolot, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Osiągnięcia badaczy posunęły naprzód bezpieczeństwo w lotnictwie i otworzyły nowe możliwości aplikacjom lotniczym w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę