Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SIM — Wynik w skrócie

Project ID: 31348
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Wprowadzanie w ruch bezpieczeństwa motocyklowego

Motocykle to idealne pojazdy miejskie, jednak historia ich bezpieczeństwa jest dość niepokojąca. Najnowsze aktywne, pasywne i prewencyjne systemy bezpieczeństwa pomagają torować drogę w kierunku bezpieczniejszej jazdy.
Wprowadzanie w ruch bezpieczeństwa motocyklowego
W Unii Europejskiej każdego roku tysiące ludzi ginie w wypadkach drogowych – około stu osób każdego dnia. Liczba wypadków śmiertelnych w wypadkach motocyklowych zatrzymała się na 6 000 w roku 2001. W ostatnich latach UE uruchomiła szereg inicjatyw i programów mających na celu ograniczenie tego problemu – a wysiłki zdają się przynosić pożądane rezultaty. Opublikowane niedawno przez Komisję Europejską statystyki pokazują, że liczba ofiar śmiertelnych na drogach UE spadła w 2010 r. o 11%. Jest to motywujące, jednak można zrobić więcej, by jeszcze bardziej zmniejszyć ten odsetek.

Finansowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR) projekt pod nazwą "Bezpieczeństwo w ruchu" (SIM) miał na celu opracowanie innowacyjnego pojazdu dwukołowego wyposażonego w nowe urządzenia bezpieczeństwa, które ograniczyłyby liczbę wypadków oraz związane z tym konsekwencje dla motocyklistów.

W ramach projektu SIM przyjęto także zintegrowane podejście do bezpieczeństwa motocyklistów, łączące trzy główne filary – pojazd, kierowcę i infrastrukturę drogową. Skoncentrowano się także na zwiększeniu bezpieczeństwa prewencyjnego i aktywnego opartego na zarządzaniu elektronicznymi podsystemami pojazdu oraz usprawnionej interakcji człowiek-maszyna (HMI). Podjęto się także opracowania integralnych pasywnych urządzeń bezpieczeństwa.

Projekt został podzielony na fazy wstępnej analizy, rozwoju systemu, zastosowania i testów. Bazując na siedmiu głównych scenariuszach wypadków opracowanych w ramach poprzedniego finansowanego przez UE projektu APROSYS, zespół projektu SIM określił strategię bezpieczeństwa oraz specyfikacje systemu bezpieczeństwa w oparciu o odkrycie, że większości takich wypadków można było uniknąć lub zminimalizować ich skutki.

Opracowano także zaawansowany system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) oraz elektroniczny układ zawieszenia, które zintegrowano w ostatecznym prototypie. Prototypowy zapobiegawczy układ bezpieczeństwa obejmował koncepcję zarządzania informacjami IMB dla motocykli oraz udoskonalone urządzenia HMI, które łącznie informują kierowcę o stanie motocykla oraz wszelkich krytycznych warunkach, które mogą się pojawić.

Opracowano także współpracującą architekturę bezpieczeństwa obejmującą przednią poduszkę powietrzną, nadmuchiwane urządzenie jako element wyposażenia kierowcy oraz zespół kontroli poduszki powietrznej do uruchamiania urządzeń.

Końcowe testy zintegrowanego aktywnego systemu bezpieczeństwa pokazały znaczącą poprawę poziomów bezpieczeństwa dzięki takim elementom, jak sterowność pojazdu, redukcja drogi hamowania poprzez rozpoznawanie złych warunków drogowych i innym. Także pasywne elementy bezpieczeństwa dobrze wypadły w testach i znacząco ograniczyły najistotniejsze kryteria obrażeń, takie jak urazy kręgosłupa.

Potwierdza to, że zintegrowany system bezpieczeństwa opracowany w ramach projektu SIM stanowi obiecujący krok na drodze do większego bezpieczeństwa motocyklistów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę