Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PAGODE — Wynik w skrócie

Project ID: 31404
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Oczyszczanie przestrzeni dla silników diesla następnej generacji

Nowa generacja silników diesla obiecuje lepszą wydajność paliwową oraz niższe emisje. Jednak emisje przez nie wytwarzane nadal muszą być poddane obróbce, zanim trafią do atmosfery.
Oczyszczanie przestrzeni dla silników diesla następnej generacji
Silniki spalania mieszanki jednorodnej (HCCI) istnieją od dłuższego czasu. Jednak, pomimo ich wyjątkowej wydajności paliwowej oraz czystszego spalania paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami, silniki HCCI nie są powszechnie stosowane z wielu względów. Obejmują one stosunkowy niewielki zakres mocy oraz możliwość uszkodzenia silnika wysokim ciśnieniem szczytowym w cylindrach.

Główną przeszkodą na drodze do szerokiej komercjalizacji silników HCCI jest trudność kontrolowania automatycznego zapłonu niezbędnego do uruchomienia silnika. Jednakże opracowano szereg metod na wytworzenie warunków do samozapłonu oraz zwiększenie zakresu mocy silników HCCI, torując w ten sposób drogę do szerszej komercjalizacji.

Pomimo iż silniki HCCI emitują znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych silników iskrowych, nadal emitują one stosunkowo dużo tlenku węgla (CO) i węglowodorów. Wraz z rosnącą zasadnością stosowania tych silników pojawia się pilna potrzeba ograniczenia tych emisji.

W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Obróbka końcowa w silnikach diesla następnej generacji" (Pagode) podjęto się zapewnienia kompleksowej, ukierunkowanej systemowo perspektywy na wykonalne procesy obróbki końcowej dla silników diesla HCCI następnej generacji. Jedną z badanych dróg było zastosowanie katalizatora utleniającego w konwerterze katalitycznym następnej generacji.

W ramach projektu Pagode zbadano dynamikę niskotemperaturowego utleniania emisji CO i węglowodorów w celu zgromadzenia wiarygodnych danych na rzecz dalszego określenia systemu oraz spełnienia warunków granicznych dla narzędzi stymulacyjnych.

Partnerzy badań zbadali i porównali również wydajność nowo opracowanych technologii katalitycznych w celu określenia najlepszych elementów katalizatora i ścieżek przygotowań. Nowo stworzona technologia wykazała znaczące udoskonalenia w porównaniu ze standardowymi katalizatorami utleniającymi w silnikach diesla.

W ramach projektu Pagode przeprowadzono również eksperymenty z włączeniem technologii obróbki plazmy do układu wydechowego diesla. Wcześniejsze rezultaty były rozczarowujące pod względem efektywności energetycznej i kosztów materiałów, jednak wstępne wyniki prób projektowych wtrysku ozonu sugerują, że jest to obiecujący sposób na podjęcie tych dwóch wyzwań.

W ramach projektu zsyntetyzowano też wyniki i przetestowano je na silniku HCCI, uzyskując obiecujące rezultaty. Wyniki projektu Pagode pomogą branży motoryzacyjnej w opracowaniu przystępnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych do obróbki końcowej emisji w silnikach HCCI.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę