Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INQUEST — Wynik w skrócie

Project ID: 31409
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Harmonia i cisza na europejskich drogach

Dzięki zastosowaniu nawierzchni drogowych o niższej emisji hałasu można zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem, które muszą znosić społeczności lokalne. Jednak w niektórych krajach europejskich poziom wiedzy i specjalizacji w tej dziedzinie jest tak niski, że nie mogą one jej wykorzystać, ani nadążyć za państwami członkowskimi bardziej zaawansowanymi w tej kwestii.
Harmonia i cisza na europejskich drogach
Techniki i technologie wykonywania nawierzchni drogowych stosowane na terenie Unii Europejskiej są różne, przy czym szczególnie wyraźne różnice można zauważyć pomiędzy państwami, które przystąpiły do UE po 2004 r. a państwami członkowskimi o dłuższym stażu. Jednym z obszarów, na których występują takie rozbieżności, jest stosowanie technologii wykonywania nawierzchni drogowych zmniejszających poziom hałasu na drogach.

Zanieczyszczenie dźwiękiem to poważny problem związany z drogami, a szczególnie głównymi arteriami komunikacyjnymi. Udostępnianie i rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny mogłoby pomóc nie tylko w ograniczeniu zanieczyszczeń z tego źródła, ale również w podniesieniu jakości życia w społecznościach lokalnych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Sieć informacyjna na rzecz technologii cichych nawierzchni drogowych w Europie" (Inquest) próbowano wspomóc taką wymianę wiedzy poprzez koordynowanie komunikacji i rozpowszechnianie wyników wcześniejszych i trwających badań nad technologiami wykonywania nawierzchni drogowych zmniejszających poziom hałasu w krajach europejskich, które mają mniejszą wiedzę w tej dziedzinie oraz ograniczony dostęp do niej.

Podążając w tym kierunku, zespół projektu Inquest rozpowszechnił poradnik opracowany w ramach wcześniejszego, finansowanego przez UE, projektu "Nawierzchnie drogowe przyjazne dla środowiska w służbie kontroli hałasu związanego z ruchem drogowym" (SILVIA) w państwach, które nie były zaangażowane w ten projekt. Osiągnięto to przede wszystkim poprzez warsztaty przeznaczone dla głównych zainteresowanych stron z całej Europy.

Warsztaty cieszyły się ogólnie dużą frekwencją, a uczestnicy pozytywnie reagowali na ich treść. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że te technologie ograniczania hałasu będą powszechniej stosowane w państwach, w których w zasadzie jeszcze nie są w użyciu.

Uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że w Europie należałoby wydać zharmonizowane normy europejskie w sprawie klasyfikacji hałasu w związku z nawierzchniami drogowymi.

Jednym z najważniejszych wyników projektu SILVIA była propozycja dotycząca procedury klasyfikacji akustycznej w odniesieniu do materiałów i technologii wykonywania nawierzchni drogowych. W ramach projektu Inquest starano się pójść o krok dalej w kwestii promowania harmonizacji na terenie Europy metod testowania oraz sprzętu przeznaczonego do tego celu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę