Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INNOTRACK — Wynik w skrócie

Project ID: 31415
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Ograniczanie kosztów związanych z kolejnictwem w Europie

Europejska sieć kolejowa oferuje alternatywny transport przyjazny dla środowiska, zapewniając Europejczykom możliwość przemieszczania się. Jednak należy przedsięwziąć jakieś działania, aby obniżyć koszty budowy i konserwacji infrastruktury kolejowej.
Ograniczanie kosztów związanych z kolejnictwem w Europie
Transport kolejowy jest powszechnie uważany za ważny element nowo powstającej, zrównoważonej europejskiej sieci transportowej. W białej księdze Komisji Europejskiej dotyczącej zrównoważonego transportu, w której omówiono dekadę 2001–2011, zwrócono się do europejskich przewoźników kolejowych o podwojenie liczby pasażerów oraz potrojenie ilości przewożonych towarów do roku 2020, przy równoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z cyklem eksploatacyjnym o 30%. Realizacja tych celów wymaga nie tylko większych inwestycji, lecz również przeprowadzenia dodatkowych badań oraz transferu innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Finansowany ze środków UE projekt o nazwie "Innowacyjne systemy kolejowe" (Innotrack), realizowany w ramach szóstego programu ramowego (6PR), zgromadził zarządców infrastruktury kolejowej oraz dostawców branżowych w celu skoncentrowania się na badaniach nad najskuteczniejszymi sposobami ograniczenia kosztów związanych z cyklem eksploatacyjnym, przy równoczesnym zwiększeniu niezawodności i dostępności oraz usprawnieniu obsługi technicznej i bezpieczeństwa. Przy realizacji projektu skoncentrowano się na badaniach w zakresie: struktur obsługi torowisk, zwrotnic i przejazdów, szyn oraz rozwiązań logistycznych służących do konserwacji i odnowy torowisk.

W ramach projektu Innotrack przeanalizowano główne przyczyny (np. współczynniki przestojów i ich powody) bieżących wysokich kosztów konserwacji i odnowy torowisk. Okazało się, że większość zidentyfikowanych istotnych czynników kosztów oraz związanych z nimi przyczyn było wspólne dla całej Europy, co sugeruje, że harmonijne ogólnoeuropejskie podejście może okazać się pomocne.

Wykorzystując zgromadzone dane dotyczące wspólnych dla całej Europy czynników kosztów, w ramach projektu opracowano jednolity pakiet rozwiązań, które umożliwią zredukowanie kosztów związanych z cyklem eksploatacyjnym o wymagane 30%. W pakiecie omówiono struktury pomocnicze, zwrotnice i przejazdy, szyny oraz spawy, nowe procesy logistyczne, metodologię kosztów związanych z cyklem eksploatacyjnym oraz technologię RAMS.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę