Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLEANENGINE — Wynik w skrócie

Project ID: 31241
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Biopaliwa, czyli kwestia czystej wydajności

Biopaliwa są często uważane za ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał tych czystych źródeł energii, trzeba dokładnie zbadać, jak na biopaliwa reagują różnego rodzaju silniki i jaki jest najskuteczniejszy sposób odfiltrowywania niepożądanych emisji gazów cieplarnianych.
Biopaliwa, czyli kwestia czystej wydajności
Biopaliwa, choć nie zapomina się o ich wpływie na światowe zapasy żywności i związanych z tym wyzwaniach, to w powszechnym rozumieniu czysta i ekologiczna alternatywa dla paliw kopalnych. Finansowany ze środków UE projekt "Wykorzystanie zaawansowanych technologii w celu skonstruowania wysokowydajnych czystych silników pracujących na bazie alternatywnych paliw i smarów" (Cleanengine) miał na celu oszacowanie kosztów i zbudowanie zaawansowanych silników, pracujących na bazie biopaliw i biologicznych środków smarnych. Skoncentrowano się na płynnych biopaliwach pozyskiwanych z biomasy, takich jak biodiesel czy bioetanol, ale również na koncepcjach przyjaznych środowisku, bezpopiołowych środków smarnych.

Aby opracować zoptymalizowane rozwiązania w kwestii materiałów, geometrii i obróbki końcowej, w ramach projektu Cleanengine dokonano również oceny wpływu biopaliw i biosmarów na silniki różnych rozmiarów.

Zasadniczym celem było opracowanie i wyprodukowanie alternatywnych płynów silnikowych (biopaliw i biosmarów) spełniających wymagania użytkowników końcowych. Dokonano również oceny kompatybilności alternatywnych płynów z podzespołami i materiałami silnikowymi.

Aby osiągnąć zamierzone wartości emisji dla wybranych zastosowań silnika, wiele uwagi poświęcono zaprojektowaniu i zoptymalizowaniu systemów obróbki wtórnej. Wydajność tych prototypowych alternatywnych płynów została poddana ocenie podczas pracy silnika. Przeprowadzono również badania dotyczące tego, jak etapy produkcji i zużywania alternatywnych płynów wpływają na środowisko.

Wyniki projektu Cleanengine będą przydatne dla europejskiego przemysłu samochodowego — pomogą skonsolidować strategiczną wiedzę i osiągnąć istotną pozycję na rozwijającym się globalnym rynku ekologicznych pojazdów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę