Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AIRTV — Wynik w skrócie

Project ID: 36957
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Systemy emisji do powietrza objęte certyfikacją

Poczyniono wstępne kroki w kierunku ustanowienia ogólnoeuropejskiego programu certyfikacji technologii zwalczających emisje do powietrza. Działania w tym zakresie wesprą innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wzmogą konkurencję w dziedzinie ekologicznych technologii.
Systemy emisji do powietrza objęte certyfikacją
Emisje do powietrza przyczyniające się do zanieczyszczenia zyskały w ostatnich latach pierwszorzędne znaczenie w Unii Europejskiej, wzbudzając potrzebę tworzenia bardziej innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. Jednakże każda nowa technologia, która przeciwdziała zanieczyszczeniu, wymaga wiarygodnej weryfikacji przez strony trzecie, aby zagwarantować jej certyfikat technologii środowiskowej (ETV).

Finansowany przez UE projekt pod nazwą "Sieć testowa do weryfikacji technologii ograniczających emisje do powietrza" (AIRTV) miał na celu ustanowienie programu weryfikacji na skalę europejską. W jego ramach opracowano protokół ogólny dla takiej weryfikacji, a także dziewięć protokołów szczegółowych dla określonych technologii. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami określono zalecenia dla europejskiego system ETV na rzecz ograniczenia emisji do powietrza. Pozwoli to przezwyciężyć wyzwania związane z weryfikacją w każdym kraju, ponieważ procedura zostanie znormalizowana.

W ramach projektu AIRTV zaproponowano proces weryfikacji oparty na dostawcach, skierowany szczególnie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Może on obejmować ekspertów z dziedziny technologii i pomiarów, laboratoria testowe, jak również określenie parametrów testowych. Po zatwierdzeniu raportu weryfikacyjnego przez unijny organ ETV, przyznane zostanie logo certyfikacyjne.

W ramach projektu zalecono także, aby skuteczne technologie ETV były określane mianem "najlepszych dostępnych technologii" (BAT). W rezultacie wezwano do stworzenia programów finansowania, które wspierałyby MŚP w procesie weryfikacji.

W ramach warsztatów omówiono sposoby stworzenia europejskiego programu ETV wraz z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN). System umożliwiłby dostawcom i producentom przedstawianie udokumentowanego dowodu świadczącego o środowiskowej przyjazności technologii, koncentrując się raczej na wydajności, nie zaś na rzeczywistej certyfikacji produktu.

W ramach projektu AIRTV opracowano wytyczne do weryfikacji technologii ograniczających emisje do powietrza, takich jak urządzenia, maszyny i narzędzia, a także oprogramowanie do kontroli i doskonalenia procesu. Dotyczą one także procesów chemicznych i biotechnologicznych, zapewniając ostatecznie zoptymalizowaną i skuteczniejszą weryfikację technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę