Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Doskonałość w aeronautyce

Usprawnienie Europejskiej Sieci Nauk Astronautycznych (European Aeronautics Science Network, EASN) zapewniło uczelniom i innym zainteresowanym stronom z tej dziedziny potężną platformę do innowacji.
Doskonałość w aeronautyce
Transport powietrzny w Europie stanowi dla kontynentu czynnik dochodowy, zatrudniając ponad trzy miliony osób. Ta liczba może się zwiększyć nawet do siedmiu milionów do roku 2020, sprawiając, że innowacje technologiczne i konkurencyjność w tym sektorze staną się dla UE priorytetem.%l%lMając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Europejska sieć nauk aeronautycznych — faza II" (EASN II) szukano wzmocnienia rozwoju naukowego na uczelniach poprzez programy związane z sektorem aeronautycznym. Celem było zniesienie barier w badaniach aeronautycznych, takich jak fragmentacja, niewystarczająca komunikacja, brak inkubatorów oraz słabość ogólnej strategii badawczej.

Aby zrealizować cele projektu, członkowie zespołu opracowali strukturę sieciową dla uczelni naukowych i technologicznych, wzmacniającą rozwój i zachęcającą do innowacyjności. W ramach tej struktury podzielono Europę na pięć regionów geograficznych, z których każdemu przypisano uczelnię pełniącą rolę regionalnego punktu kontaktowego.

Początkowo sieć EASN podzielono na różne kategorie dziedzin technologicznych aeronautyki, reprezentujące ogólnie 23 państwa europejskie, 200 uczelni i 600 profesorów. Sieć objęła również stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), placówki badawcze oraz zainteresowane strony z UE. W ramach inicjatywy EASN II zwiększono liczbę uczelni do 250, a liczbę indywidualnych członków do 9 000, dając instytucjom do dyspozycji znacznie potężniejszy głos zbiorowy.

Projekt zapełnił luki w infrastrukturze oryginalnej sieci EASN i przyczynił się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Te osiągnięcia miały doprowadzić do powstania stałego, samofinansującego się stowarzyszenia uczelni zajmujących się badaniami aeronautycznymi. Oczekuje się, że sieć wspomoże europejską mobilność, a także usprawni edukację naukową i technologiczną oraz szkolenie osób zatrudnionych w tej branży.

Na koniec udoskonalono witrynę internetową projektu, aby zapewnić bardziej przydatne informacje, ułatwić jej użytkowanie członkom sieci EASN oraz umożliwić utworzenie nowych grup interesów. Witryna internetowa oraz projekt jako całość są dobrą wróżbą dla powstania mocniejszej, solidniejszej branży aeronautycznej w Europie w ciągu najbliższych kilku lat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę