Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUBAT — Wynik w skrócie

Project ID: 502490
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Samochody przyszłości

Kompleksowe badanie aktualnych oraz przyszłych technologii akumulatorowych pomoże określić przyszłe działania na rzecz pojazdów z napędem elektrycznym. Producenci, dostawcy, konsumenci oraz środowisko wspólnie skorzystają na takiej inicjatywie.
Samochody przyszłości
Od dawna marzeniem na świecie jest stworzenie niewytwarzających zanieczyszczeń pojazdów elektrycznych napędzanych superwydajnymi akumulatorami. W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Zrównoważone akumulatory" (SUBAT) zbadano rynek akumulatorów, by wesprzeć rozwój zrównoważonego transportu w przyszłości na rzecz UE.

Trzy europejskie uniwersytety oraz cztery zainteresowane organizacje połączyły siły w celu dokonania oceny aktualnych i przyszłych technologii akumulatorowych na całym świecie. Konsorcjum nie zaangażowało w projekcie żadnych dostawców ani producentów akumulatorów, aby zagwarantować jego neutralność. Dokładnie zbadano tematy energii, zasilania, cyklu eksploatacyjnego, kosztów, temperatury, ładowania, konserwacji, bezpieczeństwa i wydajności systemów akumulatorowych, jak również możliwości recyklingu, efektywności energetycznej oraz komercjalizacji.

W ramach projektu SUBAT dokonano analizy wszystkich akumulatorów w kontekście akumulatorowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Uwzględniono niezbędne układy poboczne, jak również system zarządzania akumulatorem, który odgrywa istotną rolę w zapewnieniu jego wydajności. Zespół projektu zidentyfikował także najlepsze oprogramowanie do analizy cyklu eksploatacyjnego różnych akumulatorów.

W pierwszej fazie projektu SUBAT dokonano kompleksowego przeglądu technologii akumulatorowych, które mogą okazać się przydatne dla zainteresowanych stron. Następnie przeprowadzono pełną ocenę środowiskową przemysłowych układów akumulatorowych, biorąc za odniesienie akumulator niklowo-kadmowy. Zespół projektu przeprowadził następnie ocenę kosztów dla branży i konsumentów, analizując czynniki podnoszące koszt akumulatora po stronie użytkowników. Porównał także rynki europejskie i pozaeuropejskie w zakresie sprzedaży akumulatorów i bilansu handlowego.

W kontekście ekologii zespół projektu SUBAT przeanalizował emisje potencjalnie szkodliwych substancji oraz zużycie zasobów, umożliwiając lepsze porównanie systemów i akumulatorów. Na koniec przeprowadzono ogólną ocenę technologii akumulatorowych. Wiązała się ona z obiektywnym porównaniem parametrów środowiskowych, technicznych i ekonomicznych, z uwzględnieniem różnych perspektyw w odniesieniu do konsumentów, producentów oraz środowiska politycznego. Przeprowadzone badania będą użyteczne dla wszystkich producentów, dostawców i konsumentów, pomagając im określić najlepszy kierunek rozwoju oraz przybliżyć Europę do wprowadzenia efektywnych energetycznie, ekologicznych pojazdów elektrycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę