Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYRAIL — Wynik w skrócie

Project ID: 44730
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Kolej zasilana wodorem to przyszłość

Systemy kolejowe stanowią istotną część wspólnego transportu w Europie. Zasilanie pociągów w najnowszej technologii paliw wodorowych zapewni ich zrównoważony charakter oraz pomoże chronić środowisko.
Kolej zasilana wodorem to przyszłość
Dostosowanie transportu kolejowego do technologii wodorowej (H2) oraz zaawansowanych ogniw paliwowych będzie sprzyjać osiągnięciu celu zrównoważonego transportu masowego w Europie. Projekt w pełni sfinansowany przez UE pod nazwą "Międzynarodowa perspektywa zastosowania kolei wodorowej" (Hyrail) miał na celu udoskonalenie tej technologii poprzez ocenę najnowszych badań i rozwoju w zakresie napędu wodorowego i ogniw paliwowych.

Uczestnicy projektu zidentyfikowali braki oraz postępy technologiczne i zalecili sposoby pokonania przeszkód. Określili potrzeby podróżnych i dostawców, zbadali kwestie środowiskowe oraz zaproponowali sposoby na poprawę zrównoważonego transportu szynowego. W ramach projektu Hyrail zbadano także problemy biznesowe oraz bariery technologiczne wymagające rozwiązania w sektorze kolejowym, a związane z zastosowaniem wodoru i ogniw paliwowych. Zaliczono do nich technologie przechowywania wodoru, niezawodność generatora paliwowego w zastosowaniach kolejowych oraz udoskonalenia elektrycznego systemu przechowywania, tj. kwestie, które mogą wstępnie wymagać rozwiązania hybrydowego. Realizatorzy projektu Hyrail zaproponowali dwufazowy plan wdrożeniowy w celu przetestowania technologii oraz wykorzystania jej potencjału.

W 2007 r. w ramach projektu zorganizowano warsztaty poświęcone zastosowaniu technologii wodorowej i ogniw paliwowych w lokomotywach. Opublikowano także pracę na temat potrzeb opracowania i wdrożenia alternatywnego napędu. Informacje i wyniki zostały również rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz różnych publikacji, uwzględniających przegląd najnowszej technologii w sektorze oraz jego potrzeby.

W ramach projektu wyłonił się wniosek mówiący, że hybrydowe pociągi z wodorowymi ogniwami paliwowymi mogą znacząco udoskonalić transport kolejowy w Europie. Powinno to skłonić sektor do porzucenia krótkoterminowych zysków na rzecz długofalowej strategii efektywności kosztowej i zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że większa skala zastosowania wodoru w ruchu drogowym pobudzi sektor kolejowy, spowoduje obniżkę cen oraz wesprze postęp technologiczny. Nadszedł czas, aby małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz podmioty przemysłowe przygotowały się do przejścia na bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku transport kolejowy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę