Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EXTREMAT IP — Wynik w skrócie

Project ID: 500253
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Nowe materiały są zdolne wytrzymać skrajnie wysokie temperatury i promieniowanie

Innowacyjne podejścia badaczy UE doprowadziły do powstania nowych, udoskonalonych materiałów, które sprawdzają się tam, gdzie poprzednie rozwiązania zawiodły.
Nowe materiały są zdolne wytrzymać skrajnie wysokie temperatury i promieniowanie
Celem projektu "Nowe materiały do zastosowań w środowiskach ekstremalnych" (Extremat IP) było opracowanie nowych materiałów, które sprawdzają się w bardzo wysokich temperaturach oraz w obecności promieniowania neutronowego. Tego rodzaju materiały są ważne w tak różnorodnych dziedzinach, jak technologia kosmiczna, reakcje termojądrowe oraz transport.

Po opracowaniu materiałów oraz biorąc za podstawę wymogi użytkowników końcowych, badacze sporządzili 15 specyfikacji technicznych. Następnie przetestowali i ocenili opracowane związki pod kątem zgodności z tymi specyfikacjami i wybrali najlepszych kandydatów do dalszego udoskonalania.

Badacze wytworzyli i przetworzyli te związki, a następnie poddali je promieniowaniu neutronowemu. Po ochłodzeniu oraz obniżeniu radioaktywności do odpowiedniego poziomu związki i materiały zostały poddane badaniom popromiennym. Komisja naukowo-przemysłowa stale monitorowała postępy i wyniki eksperymentów.

Nowe materiały i związki opracowane i przetestowane w ramach projektu Extremat IP mogą zapewnić ochronę dla delikatnych struktur i urządzeń poddawanych działaniu ekstremalnych warunków, takich jak wysokie temperatury i promieniowanie. Materiały te mogą znaleźć zastosowanie w technologii kosmicznej w branży urządzeń elektronicznych oraz w reaktorach termojądrowych. W tych obszarach materiały przyrostowe nie były jak dotąd w stanie sprostać wyzwaniom ani przezwyciężyć kwestii związanych z ekspozycją na środowiska ekstremalne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę