Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HEAVYROUTE — Wynik w skrócie

Project ID: 31461
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Trasy samochodów ciężarowych pod obserwacją

W ramach europejskiego projektu opracowano zaawansowany system nawigacji drogowej dla transportu towarowego w całej Europie. Inicjatywa ma przynieść korzyści kierowcom samochodów ciężarowych, poprawić stan europejskich dróg oraz ogólnie wspomóc ochronę środowiska.
Trasy samochodów ciężarowych pod obserwacją
Natężenie ruchu związanego z transportem towarów na europejskich drogach stale rośnie — przewiduje się, że do 2020 r. transport drogowy nasili się o 50%. Uszkodzenia dróg, mostów oraz chodników to tylko jeden ze skutków, nie wspominając o niedopuszczalnych korkach na różnych obszarach, w tym w naszych miastach i miasteczkach. Przewoźnicy również odczuwają napór zmian gospodarczych, przejawiający się rosnącymi kosztami oraz wymogami prawnymi w kwestiach bezpieczeństwa.

Jedną ze strategii, które zmniejszyłyby obciążenia dla sieci drogowych, przewoźników oraz środowiska, jest opracowanie cyfrowej mapy Europy dla kierowców samochodów ciężarowych. Ogólnie rzecz biorąc, europejska infrastruktura drogowa zostałaby udostępniona kierowcom ciężarówek oraz przewoźnikom poprzez systemy map elektronicznych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Inteligentna nawigacja drogowa samochodów ciężarowych" (Heavyroute) podjęto wyzwanie, oceniając najpierw wymogi interesariuszy i użytkowników związane z zarządzaniem transportem ciężarowym oraz z systemami i usługami nawigacji drogowej. Partnerzy zidentyfikowali następnie czynniki mające wpływ na optymalizację tras oraz zestawili szczegółowe dane ze wszystkich baz danych zawierających istotne informacje.

Następnie zastosowano symulacje ruchu oraz oceniono wpływ możliwych sytuacji na rozwiązania dotyczące zarządzania ruchem w przypadku wdrożenia ich na skalę europejską. W szczególności uwzględniono obszary o znaczeniu krytycznym, takie jak mosty i tunele. Pod rozwagę wzięto również inne zmienne, wyznaczone na podstawie skutków motywacji ekonomicznych, takich jak zróżnicowanie cen oraz rozwiązania legislacyjne.

Aplikacje opracowane w ramach projektu Heavyroute umożliwiają kierowcom planowanie i przemierzanie zoptymalizowanej trasy w celu zminimalizowania czasu, kosztów oraz szkodliwego wpływu na środowisko. Dostępny jest system planowania trasy przed wyruszeniem oraz pomoc dotycząca nawigacji w trakcie realizowania zaplanowanej trasy, a także aplikacje do monitorowania i zarządzania samochodami ciężarowymi na mostach, które stanowią zwykle wąskie gardła podczas podróży.

Oszczędnie mówiąc, prace zrealizowane w ramach projektu Heavyroute są wszechstronne. Jednak najważniejszy jest fakt, że wyniki zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom. Wyniki projektu zostały w związku z tym rozpowszechnione podczas międzynarodowych konferencji i warsztatów.

System jest wyjątkowy i jako pierwszy uwzględnia potrzeby użytkowników dróg, stanowiące jedyne w swoim rodzaju połączenie bezpieczeństwa oraz największej liczby opcji ekonomicznych. Rezultaty projektu Heavyroute przyczynią się do utorowania drogi dla solidnego, ogólnoeuropejskiego systemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę