Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SELCAT — Wynik w skrócie

Project ID: 31487
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Badanie poziomu bezpieczeństwa przejazdów kolejowych

W ramach finansowanego przez UE projektu sporządzono raport dotyczący możliwości poprawy bezpieczeństwa przejazdów kolejowych. Badacze bazowali na ogólnoświatowych statystykach wypadków, projektach związanych z bezpieczeństwem oraz nowej technologii do prowadzenia szczegółowej analizy.
Badanie poziomu bezpieczeństwa przejazdów kolejowych
Każdego roku w UE ponad 330 osób ginie w blisko 1200 wypadkach na przejazdach kolejowych. Jak można się było spodziewać, przejazdy kolejowe uznano za wyjątkowo słabe punkty infrastruktury drogowej.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Ocena i technologia bezpieczniejszych przejazdów kolejowych w Europie" (Selcat) było zminimalizowanie zagrożeń na tego typu skrzyżowaniach. Grupa multidyscyplinarna, w której skład weszli inżynierowie, eksperci ds. bezpieczeństwa kolejowego i systemów drogowych, przystąpiła do badania, które pozwoli wszystkim zainteresowanym stronom europejskim przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowych.

Wszelkie istotne informacje zostały zebrane przez system zarządzania wiedzą Selcat, działający rodzajowo. Następnie dane zostały przeanalizowane, porównane, skodyfikowane, zharmonizowane oraz rozpowszechnione.

Zespół projektu Selcat zbadał nowe technologie i dokonał oceny ich zastosowania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa. Opracowanie rodzajowego modelu funkcjonalnego przejazdu kolejowego pomogło w ocenie rozwiązań technologicznych.

W analizach poziomu zagrożenia przejazdu kolejowego uwzględniono warunki panujące w różnych krajach. W grę wchodziła zależność od kosztów produkcji i eksploatacji, typ i stopień ryzyka, natężenie ruchu, czynniki kulturowe, łącznie ze stosunkiem do podejmowania ryzyka, a także bezpieczeństwo drogowe i kolejowe. W sumie badacze zidentyfikowali 23 podejścia do modelowania i oceny przejazdów kolejowych w 12 krajach.

Bardzo istotnym elementem jest czynnik ludzki. Korzystając z psychologii ludzkiego zachowania przy zbliżaniu się do skrzyżowań zbadano i przeanalizowano środki promowania świadomości. Zaproponowano między innymi sposoby zwiększenia stosowania się do przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach kolejowych.

Wyniki rozpowszechniono poprzez stronę internetową projektu, warsztaty i konferencje. Przygotowano również prototyp kampanii skierowanej do kierowców samochodów.

Zalecenia obejmują standaryzację przepisów dotyczących przejazdów kolejowych, jako że w różnych krajach kierowcy ponoszą różną odpowiedzialność. Co więcej, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa na wszystkich przejazdach kolejowych, zdecydowanie zalecano harmonizację metodologii oceny ryzyka.

W czasach, gdy zwiększa się intensywność korzystania zarówno z dróg, jak i kolei, konsorcjum projektu Selcat daje zainteresowanym stronom jasno do zrozumienia, że opracowanie nowej międzysektorowej strategii na rzecz bezpieczeństwa stanowi konieczność. Analiza projektu Selcat znacznie przyczyni się do tego, aby zalecenie to weszło w życie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę