Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPROVE — Wynik w skrócie

Project ID: 31382
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Tańszy i bardziej ekologiczny transport okrętowy

Europejskie budownictwo okrętowe jest ukierunkowane na kilka wysoko wyspecjalizowanych rodzajów jednostek transportowych. W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE wprowadzono zmiany w zakresie projektowania statków, dzięki czemu wzrosła opłacalność, a ślad węglowy uległ zmniejszeniu.
Tańszy i bardziej ekologiczny transport okrętowy
Projekt "Projektowanie ulepszonych i konkurencyjnych produktów z wykorzystaniem zintegrowanego systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji i obsługi statków" (Improve) został stworzony w celu opracowania zintegrowanej platformy oprogramowania wspomagającego projektowanie statków, która byłaby dostosowana do potrzeb europejskiego przemysłu okrętowego. W ramach projektu Improve przeprowadzono przede wszystkim ocenę i modyfikację konstrukcji transportowców napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), promów pasażersko-towarowych typu ro-ro (RoPax) oraz zbiornikowców do transportu chemikaliów.

W pierwszej kolejności badacze opracowali ramową definicję wzorcową opartą na konkretnych korzyściach dla interesariuszy oraz na właściwościach i ograniczeniach projektowych. Następnie zgromadzono istniejące moduły oprogramowania w celu ich porównania, przetestowania i dostosowania do specyfikacji podanych przez stocznie i właścicieli statków. Na koniec zespół ds. integracji usprawnił komunikację między różnymi modułami, wprowadzając modyfikacje istniejących rozwiązań, tworząc główny hub bazy danych i projektując specjalny pulpit wspierający inżynierów na etapie projektowania.

Implementacja platformy Improve zaowocowała obniżeniem wagi i zmniejszeniem zużycia paliwa, a tym samym doprowadziła do wzrostu opłacalności oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO2).

Podsumowując, dzięki projektowi Improve poczyniono zasadniczy postęp w zakresie projektowania trzech rodzajów wyspecjalizowanych jednostek przewozowych produkowanych w europejskich stoczniach. Zmiany te są źródłem ważnych korzyści natury ekonomicznej, jak i ekologicznej, dzięki którym "niszowe" europejskie budownictwo okrętowe staje się bardziej konkurencyjne i zrównoważone.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę