Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SIMBA — Wynik w skrócie

Project ID: 31447
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Na drogach UE i rynków wschodzących

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy UE i wschodzącymi rynkami stworzono wielonarodową sieć interesariuszy w zakresie transportu drogowego. Inicjatywa ta ma na celu podwyższenie stopnia bezpieczeństwa, wydajności i mobilności.
Na drogach UE i rynków wschodzących
Projekt "Wzmocnienie współpracy badawczej w zakresie transportu drogowego pomiędzy Europą a międzynarodowymi rynkami wschodzącymi" (Simba) został stworzony z myślą o umocnieniu współpracy w ramach badań i rozwoju technologicznego (RTD) pomiędzy UE i takimi rynkami wschodzącymi (EM), jak Brazylia, Chiny, Indie i Południowa Afryka. Projekt koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z transportem drogowym, a zwłaszcza na inteligentnych systemach transportowych (ITS), infrastrukturze drogowej oraz rozwoju technologii motoryzacyjnej.

Zespół współpracujący w ramach projektu Simba zorganizował i poprowadził kilka warsztatów w wybranych regionach, gromadząc na nich interesariuszy z sektora naukowego, rządowego, przemysłowego, a także z organizacji pozarządowych (NGO). Uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat priorytetów w oparciu o własne polityki narodowe, a także starali się wspólnie określić i rozwinąć obszary współpracy. Pośród wielu wymienionych zagadnień znalazły się między innymi: elektroniczny pobór opłat drogowych, ITS w transporcie publicznym oraz alternatywne paliwa.Stworzenie wielonarodowej sieci pomogło w zdefiniowaniu priorytetów i określeniu obszarów przyszłej współpracy w zakresie rozwoju technologii i infrastruktury drogowej. Wyniki tego projektu będą miały długofalowy wpływ na bezpieczeństwo drogowe, wydajność transportu oraz ogólną mobilność osób i ładunków w obrębie UE i rynków wschodzących.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę