Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CERTAIN — Wynik w skrócie

Project ID: 31457
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Słowenia

Pokonywanie barier na drodze do całkowitej integracji

Istotne znaczenie dla zminimalizowania marnotrawstwa zasobów przeznaczonych w całej Europie na badania nad transportem ma rozpowszechnianie i zastosowanie wyników badań pokrewnych. W ramach europejskiego projektu zadbano o to, aby bariery językowe oraz niedostatki komunikacyjne nie stanęły na przeszkodzie tego rodzaju postępom.
Pokonywanie barier na drodze do całkowitej integracji
Oblicze Europy stale się zmienia. Jednym z głównych tego powodów jest przyjmowanie nowych państw. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami — zarówno korzyściami, jak i trudnościami. Nie można nie doceniać wagi bezproblemowej integracji nowych krajów, nie tylko z punktu widzenia nowych państw członkowskich, lecz także w świetle korzyści dla całej społeczności.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Środkowoeuropejskie badania nad infrastrukturą transportową" (Certain) przyjęli na siebie rolę pomocnika w integrowaniu nowych państw członkowskich UE oraz innych państw z Europy Środkowej i Wschodniej w momencie powołania projektu do życia w roku 2006. Projekt Certain skoncentrował się w szczególności na zintegrowaniu nowych krajów w ramach społeczności badawczo-rozwojowej. Jego celem było czerpanie korzyści z badań prowadzonych w poszczególnych nowych państwach członkowskich oraz minimalizowanie powielania prac.

Istnieje wiele barier stojących na drodze do integracji, ale zwykle największą z nich jest język. W związku z tym konsorcjum projektu Certain zorganizowało siedem spotkań warsztatowych w sześciu językach narodowych, które dotyczyły trzech celowych projektów badawczych (STREP), realizujących badania nad infrastrukturą drogową. Wiele z dokumentów związanych z projektami przetłumaczono na różne języki.

Dzięki warsztatom udało się zwiększyć świadomość w kwestii badań prowadzonych w innych państwach członkowskich, a delegaci mieli okazję zastosować wyniki w praktyce. Spotkania umożliwiły również nowym państwom członkowskim oraz państwom z Europy Środkowej i Wschodniej wzięcie udziału w dyskusji i zaprezentowanie informacji na ważnych konferencjach międzynarodowych w sprawie badań nad infrastrukturą drogową.

Partnerzy zorganizowali również kursy szkoleniowe dla liderów w dziedzinie badań europejskich, aby prace prowadzone w nowych państwach członkowskich oraz państwach Europy Środkowej i Wschodniej mogły odegrać bardziej znaczącą rolę. Do celów związanych z rozpowszechnianiem informacji udostępniono wielojęzyczną platformę internetową. Była ona skierowana w szczególności do użytkowników końcowych, w tym przedstawicieli administracji drogowej, projektantów, firm budowlanych oraz przedstawicieli branży.

Inicjatywy oraz modele stworzone w ramach projektu Certain można wdrożyć w dowolnym momencie, aby pomóc nowym krajom w pomyślnej integracji. Ponadto badania prowadzone na poziomie poszczególnych państw lub regionów mogą zostać wykorzystane na szczeblu ogólnoeuropejskim, niezależnie od języka oraz od tego, jak długo dane państwo znajduje się pod parasolem UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę