Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INMOSION — Wynik w skrócie

Project ID: 44645
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Grecja

Przywrócenie mobilności starszych osób w Europie

W ramach projektu finansowanego przez UE zaprojektowano i zrealizowano innowacyjny system paratranzytowy, aby sprostać potrzebom w zakresie mobilności osób starszych. Skuteczna demonstracja pilotażowa dowiodła, że system ten może z powodzeniem spełniać potrzeby innych osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przywrócenie mobilności starszych osób w Europie
W związku z szybkim starzeniem się populacji europejskiej, przeważnie zamieszkującej obszary o mniejszej gęstości zaludnienia, istnieje pilna potrzeba alternatywnych form dla przewozu konwencjonalnego. Wymaga to elastycznych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań transportowych, które zaspokoją nieustannie rosnące zapotrzebowanie w zakresie mobilności. Paratranzyt to potencjalnie atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla osób starszych, jak i niepełnosprawnych ruchowo. Zbliżony do usług taksówkowych, często wykraczających poza możliwości finansowe populacji docelowej, paratranzyt to elastyczny system przewozowy, który obchodzi problemy transportu publicznego i oferuje przewóz "od drzwi do drzwi".

W ramach projektu "Naukowy zakład innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności na rzecz niepełnosprawnych ruchowo Europejczyków" (Inmosion) zajęto się rozwojem specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do uruchomienia tego typu systemu przewozu opartego na popycie. Partnerzy projektu przystąpili do realizacji swoich zamierzeń poprzez przyuniwersytecki zakład naukowy, w którym studenci i badacze mieli możliwość skupienia się na społecznościach docelowych w ramach procesu: od koncepcji przez wdrożenie po utrzymanie.

W oparciu o ankiety i analizę potrzeb starszych Europejczyków ze środowisk wiejskich i miejskich, partnerzy projektu Inmosion opracowali od podstaw system paratranzytowy, który oferuje optymalne rozwiązania dla pasażerów, a także operatorów systemu. Projekt pilotażowy został skutecznie zrealizowany w pewnym mieście w północnej Grecji. Celem partnerów projektu w odniesieniu do tego otwartego systemu jest stopniowe udostępnianie go innym społecznościom w Europie.

Postępy i wyniki projektu rozpowszechniono za pomocą strony projektowej Inmosion, warsztatów, prezentacji konferencyjnych oraz publikacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę