Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRAIN-ALL — Wynik w skrócie

Project ID: 31517
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Grecja

Nowe symulatory w szkoleniu kierowców

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy badawczej opracowano nowe narzędzia symulacyjne dla różnych sytuacji drogowych oraz środków transportu. Nowy modułowy system powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego oraz ograniczenia czasu szkolenia nowych kierowców i motocyklistów.
Nowe symulatory w szkoleniu kierowców
Przy udziale partnerów z instytutów badawczych, przedsiębiorstw technologicznych i organów bezpieczeństwa drogowego z całej Europy, w ramach projektu pod nazwą "Zintegrowany system szkolenia i oceny kierowców wykorzystujący interaktywne narzędzia edukacyjne oraz nowe programy szkoleń dla wszystkich środków transportu drogowego" (TRAIN-ALL) opracowano nowe komputerowe oprogramowanie szkoleniowe oraz prototypy symulatorów dla różnych pojazdów.

W przypadku motocykli i ciężarówek zespół projektowy wykorzystał koncepcje istniejących symulatorów, natomiast dla kierowców samochodów osobowych stworzył trzy nowe prototypy. Oprogramowanie stworzone dla tych ostatnich obejmowało symulacje jazdy drogowej, wirtualny instruktaż, symulację ADAS/IVICS oraz zwiększenie realizmu.

Zbudowano trzy symulatory do szkolenia policyjnych kierowców interwencyjnych. Uwzględniono w nich szereg różnych sytuacji i potrzeb szkoleniowych, w tym współprowadzenie samochodu, szkolenie grupowe, dynamiczne zarządzanie scenariuszem, a także szkolenie adaptacyjne.

Ostatni z opracowanych przez naukowców prototypów był uniwersalnym symulatorem jazdy. Powinien się on przyczynić do obniżenia kosztów prowadzenia działalności przez szkoły jazdy, udostępniając im narzędzie, które można dostosować do potrzeb różnych grup użytkowników. Symulator ten opiera się na powiększonej wersji symulatora samochodu, który można dostosować do różnych scenariuszy bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek istotnych zmian technicznych. Główną zaletą jest to, że cena tego systemu również powinna być niższa w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.

Zespół przeprowadził weryfikację techniczną nowych modułów symulatora, aby sprawdzić, czy jego działanie jest zgodne z oczekiwaniami. Członkowie zespołu stwierdzili, że weryfikację techniczną poszczególnych układów symulatora jako całości można przeprowadzić w ramach procesu samocertyfikacji.

Partnerzy wierzą, że innowacje zapoczątkowane w trakcie tego 38-miesięcznego projektu umożliwią znaczącą poprawę bezpieczeństwa drogowego, ograniczenie natężenia ruchu, czasu szkolenia i kosztów. Dodatkową zaletą będzie wprowadzenie mniej stresującego procesu szkolenia – zarówno dla szkoleniowców, jak i dla osób szkolonych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę