Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AC-DC — Wynik w skrócie

Project ID: 31520
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Sprzyjanie dynamiczniejszej produkcji samochodów

Konsorcjum złożone z europejskich firm i naukowców opracowało nową koncepcję na rzecz radykalnej zmiany procesów produkcji samochodów. Dzięki zastosowaniu nowej technologii oraz dynamicznych narzędzi planowania opracowany system powinien umożliwić dostarczanie "pięciodniowych samochodów".
Sprzyjanie dynamiczniejszej produkcji samochodów
Finansowana przez UE inicjatywa badawcza pod nazwą "Projekt podwozia dla samochodów pięciodniowych" (AC-DC) miała na celu przeprowadzenie testów i zatwierdzenie innowacyjnego programu produkcji sieciowej w dziedzinie produkcji samochodów, aby w konsekwencji zastąpić istniejące w branży tradycyjne podejście hierarchiczne.

Ten czteroletni projekt miał na celu wprowadzenie znacznie szerszej modułowości, umożliwiającej producentom reagowanie na potrzeby klientów, oczekujących większej różnorodności i elastyczności. Innymi priorytetemi były ograniczenie poziomów zapasów po stronie podażowej na rzecz obniżenia kosztów, a także zwiększenie wysokiego stopnia elastyczności pożądanej w globalnej produkcji i biznesowych modelach dostaw.

Zespół badawczy wykorzystał szereg różnych symulatorów do opracowania niezbędnych funkcjonalności. Symulacja pojazdu wsparta została przez modelowanie rozrusznika, w tym różnych aspektów pojazdu, takich jak napięcie sygnałów, prąd, kąt skrętu kierownicy, moment obrotowy kierownicy oraz siły działające w zębatce kierowniczej. Wyniki symulacji objęły te dotyczące zaawansowanej sieci elektrycznej; opracowano także algorytmy dla funkcjonalności dodatkowych, w tym identyfikacji drogi i manewrów.

Badacze zbudowali demonstracyjną oś tylną, obejmującą takie elementy, jak dyferencjał tylnej osi, stabilizator elektroniczny, elektryczne wspomaganie kierownicy oraz elektryczny układ poziomowania.

W ramach projektu pracowano także nad systemami komunikacji niezbędnymi dla bezpiecznego i spójnego funkcjonowania globalnego łańcucha dostaw, wykorzystując w tym celu usługę komunikatów ebXML z otwartym kodem źródłowym. Usługa ta została rozszerzona o protokoły komunikacyjne uwzględniające komunikację rozgałęźną (multicast) lub rozgłoszeniową (broadcast) między różnymi przedsiębiorstwami.Zastosowanie mapowania strumienia wartości (VSM) oraz projektowania strumienia wartości (VSD) pomogło ograniczyć całkowity czas realizacji "od drzwi do drzwi". Przeanalizowano wyniki projektu oraz przeliczono udoskonalenia procesowe w celu zapewnienia, aby korzyści kosztowe objęły cały łańcuch dostaw.

Zespół projektu przeprowadził kompleksowe testy prototypowych rozwiązań na podstawie doświadczeń użytkowników. Atestacji w pierwszej kolejności poddano elementy, które mają bezpośrednią styczność z użytkownikiem.

Projekt położył fundamenty pod skokową zmianę efektywności łańcucha dostaw w motoryzacji, a partnerzy projektu wspólnie kontynuują prace, aby wprowadzić swe innowacje na rynek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę