Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERTRAC II — Wynik w skrócie

Project ID: 31495
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Austria

Wspieranie badań transportu drogowego

Finansowane przez UE działanie koordynujące przyczyniło się do rozwoju Europejskiej Platformy Technologicznej poprzez zapewnienie wsparcia projektowi poświęconemu badaniu transportu drogowego.
Wspieranie badań transportu drogowego
Europejska Rada Doradcza ds. badań w dziedzinie transportu drogowego (ERTRAC) stanowiła Europejską Platformę Technologiczną (EPT) ustanowioną na rzecz mobilizacji wszystkich zainteresowanych stron w sektorze transportu drogowego. Cele koncentrowały się wokół rozwoju wspólnej wizji oraz Programu Badań Strategicznych (PBS), a także zapewnienia optymalnego zastosowania zasobów badawczych na rzecz sprostania wyzwaniom w dziedzinie transportu drogowego.

Projekt pod nazwą "Platforma technologiczna na rzecz europejskich badań nad transportem drogowym" (Ertrac II) wsparł działania ERTRAC w drodze administracji organizacyjnej i zarządczej, a także wsparcia technicznego w celu realizacji tych celów. Działanie koordynacyjne (DK) Ertrac II z założenia miało umożliwić zainteresowanym stronom osiągnięcie konsensusu w zakresie przyszłych badań w dziedzinie transportu drogowego, a także określić i promować europejskie działania, takie jak Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI).

Partnerzy projektu opublikowali ramy badawcze ERTRAC oraz ocenili projekty badań transportu drogowego realizowane w ramach szóstego programu ramowego (6PR) jako związane z celami ERTRAC. Zaoferowali także przegląd działań i programów badawczych dotyczących krajowego transportu drogowego w 17 europejskich krajach. Do innych sukcesów zaliczyć można konferencje poświęcone dziedzinie badań transportowych, zmianie klimatu oraz przyszłym scenariuszom.

Partnerzy projektu zrealizowali wszystkie założone cele i podjęli różne działania nakierowane na rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę