Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Żyzna gleba dzięki gospodarce odpadami

Alternatywne metody gospodarki odpadami nie tylko zmniejszają zanieczyszczenia i emisje, ale mogą także stanowić źródło energii odnawialnej i dostarczać nowych produktów użyźniających.
Żyzna gleba dzięki gospodarce odpadami
W świecie kurczących się zasobów i wzrostu zanieczyszczeń, gospodarka odpadami jest dziedziną wielkiej wagi. "Fermentacja anaerobowa", podczas której mikroorganizmy rozkładają materiał biodegradowalny w środowisku beztlenowym, wykorzystywana jest do oczyszczania odpadów i szlamu ściekowego. Po włączeniu do wszechstronnego systemu gospodarki odpadami, fermentacja anaerobowa zmniejsza emisje gazów wysypiskowych. Proces ten jest powszechnie stosowany jako źródło energii odnawialnej, a mianowicie biogazu.

Celem projektu finansowanego przez UE "Skuteczne usuwanie i recykling azotu z odpadów organicznych jako nawóz" (NIREC) było opracowanie zrównoważonej metody odzyskiwania i odzyskiwania składników odżywczych z odpadów w procesie fermentacji anaerobowej. Dodatkowo, w ramach projektu przekształcono pozostałości i produkty uboczne w produkty zbywalne.

W ramach projektu zbadano i opracowano alternatywne technologie w skali laboratoryjnej, w tym związane z obróbką wstępną, bezpośrednim usuwaniem azotu powstałego podczas fermentacji anaerobowej, udoskonalono technologię separacji pozostałości suchych i płynnych o niskiej zawartości materii organicznej, a także oczyszczania suchych pozostałości anaerobowych w celu stworzenia zbywalnych substancji użyźniających. Doprowadziło to do powstania kilku zakładów pilotażowych, w których przystąpiono do testowania możliwości rozszerzenia różnych technologii.

Podsumowując, w ramach projektu NIREC – który przeprowadzono dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dla ich korzyści – opracowano zintegrowany rozwiązanie w zakresie "zerowych emisji" wykorzystujące kompostowe pozostałości suche i pozostałości płynne, które mogły zostać poddane recyklingowi. Przeanalizowano także potencjał rynkowy, wykonalność ekonomiczną i status prawny oczyszczanych pozostałości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę