Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALERT — Wynik w skrócie

Project ID: 31459
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Sprawność tankowców po zakończeniu prac remontowych

Praca remontowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i sprawności tankowców, jednak w niektórych przypadkach mogą być przyczyną nieprzewidzianych problemów konstrukcyjnych. Kwestię tę należy rozwiązać, aby zapewnić pełną sprawność europejskiej floty tankowców.
Sprawność tankowców po zakończeniu prac remontowych
Z tankowca Erika, który przełamał się podczas sztormu w 1999 r., wylało się ponad 10 000 ton ciężkiej ropy. Aby zapobiec występowaniu tego rodzaju katastrof w przyszłości, Unia Europejska stworzyła odpowiednie rozwiązanie legislacyjne. Pomimo tego na europejskich wodach wciąż zdarzają się katastrofy, czego przykładem było zatonięcie tankowca Prestige w 2002 r.

W wielu wypadkach główną rolę mogły odgrywać problemy konstrukcyjne. W toku śledztwa po katastrofie tankowca Prestige zwrócono uwagę na konieczność poprawy technik wykrywania defektów oraz słabych punktów w czasie oraz po zakończeniu prac remontowych, a także redukcji niepożądanych efektów napraw.

W odpowiedzi uruchomiony został sponsorowany przez Unię projekt "Ocena skutków napraw tankowców na cykl życia" (ALERT), którego zadaniem było przeprowadzenie dogłębnej analizy bieżących praktyk dotyczących naprawy statków oraz wskazanie etapów procesów wymagających poprawy we współpracy z przedstawicielami branży.

Obszary badań i rozwoju w ramach projektu ALERT obejmowały praktyki remontowe, monitorowanie stanu, metody oceny strukturalnej oraz zarządzanie cyklem eksploatacyjnym statków. Zespół podzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami branży, naukowcami oraz opinią publiczną za pośrednictwem publikacji, prezentacji oraz strony internetowej projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę