Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Górnictwo na rzecz zrównoważonych rozwiązań z zakresu gospodarki rzecznej

Wrażliwe obszary suche i półsuche w Ameryce Południowej są zagrożone z powodu działalności górniczej, która jest podstawą gospodarki w tym regionie. Wymaga to rozwiązań, które chroniłyby zarówno środowisko, jak i źródło utrzymania miejscowej ludności.
Górnictwo na rzecz zrównoważonych rozwiązań z zakresu gospodarki rzecznej
Choć w Ameryce Południowej znajduje się największy na świecie las deszczowy, puszcza amazońska, blisko jedna czwarta terytorium kontynentu jest sucha lub półsucha. Niezrównoważona działalność człowieka w tych wrażliwych obszarach, taka jak górnictwo, zwiększa erozję, prowadzi do większego zasolenia i gwałtownej degradacji ekosystemów.

Jednak biorąc pod uwagę wielkie znaczenie gospodarcze górnictwa, skali działalności tej gałęzi przemysłu nie można radykalnie zmniejszyć, nie wywołując poważnych strat. Stanowi to wyzwanie wymagające opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania dorzeczami.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Zarządzanie budową zbiorników i ujęć wodnych oraz wpływ górnictwa na obszary suche i półsuche w Ameryce Południowej" (Caminar) zbadano trzy dorzecza w Peru, Boliwii i Chile, które odczuły skutki górnictwa. Celem projektu było rozpoczęcie dialogu na temat wpływu górnictwa na gospodarkę wodną, dokonanie oceny skuteczności istniejących przepisów, zarekomendowanie wytycznych w sprawie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, stworzenie systemów wspomagania decyzji oraz opracowanie wiodących praw na rzecz kształtowania oraz wdrażania przyszłej polityki w celu ochrony wrażliwych ekosystemów.

Przyjmując podejście multidyscyplinarne i włączając w jego zakres badania stosowane, projekt CAMINAR powołał szereg regionalnych, krajowych i międzynarodowych grup roboczych, które skupiły się na rozmaitych obszarach zainteresowania. Przy użyciu istniejących danych na temat budowy zbiorników i ujęć wodnych będących przedmiotem badania, uczestnicy projektu przeanalizowali obecną sytuację i, w oparciu o nią, zaproponowali wytyczne w sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Dodatkowo opracowano, oceniono i rozpowszechniono cztery systemy wspomagania decyzji odnoszące się do przepływu wód powierzchniowych i gruntowych, praw wodnych, przetwarzania danych oraz analizy. Sformułowano i rozpowszechniono również rozmaite opcje polityki na szczeblu regionalnym i krajowym.

Jako odzwierciedlenie bezpośredniego wpływu, jaki wywarł projekt Caminar, jego wytyczne opublikowano w ramach serii technicznej międzynarodowego programu hydrologicznego UNESCO. Dodatkowo, dalsze projekty badawcze oparły się na rezultatach tego projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę