Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oczyszczanie wody bez użycia substancji chemicznych

Wszystkie stosowane obecnie procesy oczyszczania wody mają swoje mocne i słabe strony. Połączenie ich toruje drogę ku optymalnym rozwiązaniom zintegrowanym, które mogą oczyszczać wodę bez użycia dodatków chemicznych.
Oczyszczanie wody bez użycia substancji chemicznych
Istnieje szereg szeroko stosowanych technik oczyszczania wody. Obejmują one użycie filtrów wykonanych ze specjalnych włókien, a także zastosowanie promieniowania ultradźwiękowego i ultrafioletowego typu C (UV-C). Każdy z tych sposobów ma ważne zalety i pewne wady. Podejście zintegrowane może zoptymalizować zalety tych trzech technik, minimalizując jednocześnie ich minusy.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Stworzenie niechemicznego systemu uzdatniania wody poprzez połączenie promieniowania UV-C, ultradźwiękowego oraz filtrów z włókien" (CHEM-FREE) opracowano proces, który integruje i optymalizuje, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym, te trzy metody. Dzięki temu możliwe jest oczyszczanie wody o różnym poziomie jakości bez konieczności stosowania środków chemicznych.

W ramach projektu opracowano i oceniono zintegrowany prototyp do czterech określonych zastosowań: oczyszczanie wody basenowej, oczyszczanie ścieków na potrzeby nawadniania, hodowla ryb oraz zasilanie wód podziemnych. Dodatkowo sporządzono specyfikację techniczną w celu opatentowania urządzenia zintegrowanego.

Walidację technologii przeprowadzono zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Rozległe testy wykazały, że nowy system potrafi zdezynfekować wodę basenową, uzyskując niezawodną jakość zgodną ze standardami UE, i choć wciąż wymagane są pewne udoskonalenia, eliminuje tym samym konieczność chlorowania.

W odniesieniu do wody na potrzeby nawadniania, urządzenie uzyskało stałe prędkości przepływu oraz wysoki wskaźnik usuwania zanieczyszczeń, choć nie spełniło włoskich przepisów dotyczących maksymalnego stężenia azotanu amonu oraz bakterii E. Coli. Technologia sprawdziła się w utrzymaniu czystości wody recyrkulującej w stawach rybnych, umożliwiając tym samym wprowadzenie do nich dodatkowych populacji ryb. Podczas testów dotyczących zasilania wód podziemnych, system nie przekroczył także maksymalnych poziomów stężenia substancji chemicznych i drobnoustrojów, jednak filtry niekiedy się zatykały, co świadczy o konieczności wprowadzenia dalszych udoskonaleń.

Podsumowując, system CHEM-FREE na daną chwilę stanowi obiecujące narzędzie do zastosowań pętlowych, jednak w odniesieniu do procesów przepływowych wymaga dalszych ulepszeń. Zastosowania w hodowli ryb są gotowe do wprowadzenia na rynek, jednak pozostałe wymagają ulepszenia, zanim będzie możliwa ich komercjalizacja. W ramach projektu zidentyfikowano potencjalnych partnerów w zakresie uprzemysłowienia procesu oczyszczania wód basenowych.

Uczestnicy projektu CHEM-FREE przeprowadzili analizę rynkową, a także rozpowszechnili wyniki projektu wśród zainteresowanych stron. Partnerzy zgłębili także kwestię opatentowania tej technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę