Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

"Zdrowsze" jednostki powietrzne

Bezpieczniejsze jednostki powietrze wymagają nie tylko bardziej niezawodnych części i systemów, ale także skuteczniejszych sposobów redukcji uszkodzeń podzespołów oraz ich identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń w celu ułatwienia naprawy. Badacze z UE przyczynili się do rozwoju metod, dzięki którym w najbliższej przyszłości uda się osiągnąć wszystkie powyższe cele.
"Zdrowsze" jednostki powietrzne
W ostatnim stuleciu znacznie rozwinęły się metody serwisowania jednostek i oceny czasu eksploatacji. Producenci odeszli od statycznych ocen bezpieczeństwa (nieuwzględniających ruchu części lub systemów) na rzecz ocen bezpieczeństwa w razie uszkodzenia (zorientowanych na uniemożliwianie awarii) oraz dopuszczających drobne awarie (nieuniemożliwiające funkcjonowania), zapewniając w ten sposób skuteczniejsze sposoby przewidywania awarii i utrzymywania sprawności pomimo ich wystąpienia.

Dwiema nowymi strategiami oferującymi potencjalnie mniej czynności serwisowych, większą niezawodność oraz dłuższy czas eksploatacji są: monitorowanie stanu struktur (SHM) oraz tłumienie drgań. Pierwsza z nich odnosi się do stałego monitorowania podzespołów i systemów oraz rejestrowania zmian i ostrzegania o zagrożeniach dotyczących wydajności i bezpieczeństwa. Druga natomiast dotyczy redukcji drgań, które są częstą przyczyną nieoczekiwanych awarii lub propagacji pęknięć.

Urządzenia wykorzystywane do SHM oraz tłumienia drgań muszą być zazwyczaj umieszczane w odległych miejscach, co pozwala wykorzystywać do ich zasilania odnawialne źródła energii.

Projekt "Autonomiczne systemy detekcji uszkodzeń i kontroli drgań" (Advice) został stworzony w celu opracowania sposobów wykorzystania energii mechanicznej powstającej podczas wibracji strukturalnych do zasilania autonomicznych sensorów wykorzystywanych do SHM i tłumienia drgań.

Dzięki środkom z UE badaczom udało się zaprojektować, wyprodukować i przetestować pojedyncze, niezależne energetycznie, lekkie urządzenie o kompaktowych wymiarach. Zostało ono następnie zintegrowane z systemem, w tym także bramką oraz stacją centralną do gromadzenia i analizy danych. System zachował częściową niezależność energetyczną.

Badacze poddali następnie system testom wibracyjnym, typowym dla warunków występujących w strukturze jednostki powietrznej podczas lotu. Następnie scharakteryzowali funkcje wykrywania uszkodzeń w celu oceny bezpieczeństwa i niezawodności. Jednocześnie udało im się scharakteryzować złożone parametry wpływające na zdolność identyfikacji uszkodzeń oraz ich lokalizacji.

Opracowany w ramach projektu autonomiczny system bezprzewodowy do użycia w SHM i tłumieniu drgań powinien zmniejszyć ilość prac serwisowych i poprawić niezawodność. To wspaniała wiadomość zarówno dla producentów, jak i klientów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę