Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CHINOS — Wynik w skrócie

Project ID: 31418
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

W stałym kontakcie podczas operacji logistycznych

Wielu z nas doświadczyło nieprzyjemności związanych z wysłaniem lub odbiorem starannie przygotowanej przesyłki, która zaginęła lub została uszkodzona podczas transportu bądź też nie dotarła do adresata. Badacze z UE opracowali kompleksowy system monitorowania i identyfikacji uszkodzeń oraz przypadków zagubienia przesyłek w czasie rzeczywistym, który może zlikwidować ten problem lub przynajmniej ułatwić identyfikację osób odpowiedzialnych za stan rzeczy.
W stałym kontakcie podczas operacji logistycznych
Stosowane obecnie metody monitorowania przesyłek uwzględniają tylko kilka punktów na całej trasie, takie jak punkt nadania i odbioru oraz punkty celne. Ponadto metody te nie mają charakteru uniwersalnego i nie są ze sobą kompatybilne, co utrudnia współdzielenie danych i identyfikację osób odpowiedzialnych za problemy. Co więcej, poszczególne metody nie są zgodne z proponowanymi standardami o charakterze globalnym.

Finansowany ze środków UE projekt "Obsługa kontenerów w węzłach intermodalnych – optymalna i bezpieczna" (Chinos) został stworzony w celu opracowania systemu do rozwiązania wszystkich wymienionych problemów. Badacze położyli szczególny nacisk na zintegrowanie trzech najważniejszych aspektów monitorowania statusu kontenerów (identyfikacji, stanu plomby i dokumentacji uszkodzeń) z pojedynczym, w pełni elektronicznym systemem zgodnym z proponowanymi standardami o charakterze globalnym.

Elementem tego systemu jest znacznik w postaci nadajnika do identyfikacji częstotliwości radiowych (RFID) umieszczany na każdym kontenerze. Badacze dołączyli także do rozwiązania plombę elektroniczną (e-plombę), która uzupełnia mechanizm plomb tradycyjnych, łącząc go z technologią RFID i zapewniając bezpieczeństwo elektroniczne. Wspólnie, elementy te umożliwiają identyfikację kontenerów oraz analizę plomb pod kątem ewentualnego naruszenia.

Badacze wprowadzili także do rozwiązania system dokumentowania uszkodzeń (DDS), którego zadaniem jest wykrywanie przypadkowych uszkodzeń powstałych podczas obsługi kontenerów oraz zabezpieczenie plomb przed naruszeniem bez wymaganej autoryzacji. W przypadku uszkodzenia kontenera możliwe jest zlokalizowanie miejsca, w którym ono nastąpiło, co ułatwia wskazanie osoby odpowiedzialnej.

System Chinos został zaprojektowany tak, aby można było z niego korzystać przez internet, dzięki czemu menedżer ds. zdarzeń w łańcuchu dostaw (CEM) może powiadomić zdalnych operatorów o niezgodnościach w danych wysyłkowych. W ten sposób system Chinos umożliwia zdalne monitorowanie oraz identyfikację kontenerów w czasie rzeczywistym, a także oferuje możliwość magazynowania danych oraz ich pobierania na potrzeby analiz oraz ocen statystycznych.

Oprogramowanie oraz sprzęt Chinos są dostępne do użytku komercyjnego. System cechuje wysoka niezawodność, a ponadto zapewnia on użytkownikom oszczędności oraz przewagę nad konkurencją, co stawia go na pozycji lidera w zakresie oferowania globalnej kontroli nad operacjami logistycznymi, której brakowało wcześniej. Ostatnią kwestią, która może uczynić obsługę przesyłek bezpieczną, pozostaje wdrożenie systemu Chinos przez firmy z branży logistycznej (szczegóły na stronie: www.chinos-rfid.eu).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę