Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYWAYS-IPHE — Wynik w skrócie

Project ID: 38965
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Energia wodorowa w dającej się przewidzieć przyszłości

W ramach europejskiego projektu opracowano nowe metody porównawcze do stosowania na długiej drodze ku gospodarce opartej na wodorze. Prowadzenie realistycznych i znaczących porównań między inicjatywami na całym świecie w zakresie energii wodorowej może w znacznym stopniu skrócić drogę prowadzącą ku efektywnym, przyjaznym dla środowiska środkom produkcji energii.
Energia wodorowa w dającej się przewidzieć przyszłości
Wodór postrzegany jest jako paliwo przyszłości, które usunie samochody z równania środowiskowego. Ze względu na to, że wodór emituje wyłącznie wodę, a źródeł jego produkcji jest wiele – związek ten stanowi najbardziej obfite potencjalne paliwo na Ziemi – skala wykorzystania wodoru jako źródła energii wydaje się ogromna.

Aby zapewnić globalną realizację tego potencjału, ważne jest istnienie klarownego, realistycznego planu działania dotyczącego produkcji, ekonomiki oraz rozwoju infrastruktury, uwzględniającego globalne interakcje i różnice regionalne. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Analiza porównawcza europejskiego planu działania w zakresie energii wodorowej HyWays z udziałem partnerów międzynarodowych" (Hyways-IPHE) było porównanie planów działania i działań w zakresie analizy systemów w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Europa i Stany Zjednoczone są czołowymi członkami Międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Gospodarki Wodorowej i Ogniw Paliwowych (IPHE), które ustanowiono w 2003 r. w celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę wodorową. Zapewniając platformę dla 18 państw partnerskich z całego świata na rzecz organizacji i koordynacji badań i rozwijania technologii wodorowych i ogniw paliwowych, IPHE rozpowszechnia także wśród zainteresowanych stron i opinii publicznej informacje na temat korzyści i wyzwań związanych z utworzeniem gospodarki wodorowej.

Badacze porównali metody modelowania oraz założenia wykorzystane w analizie ścieżki energetycznej, a następnie dokonali cennej analizy porównawczej, by zidentyfikować główne różnice oraz potrzeby w ramach dalszego rozwoju. Podczas analizy dalszego modelowania uwzględniono infrastrukturę i analizę zasobów, a także skonsultowano się z zainteresowanymi stronami w sprawie procesów tworzenia planu działania. W ramach warsztatów mających na celu porównanie wyników projektu zaobserwowano wymianę i rozpowszechnianie działań porównawczych do innych krajów członkowskich IPHE.

Znaczącym osiągnięciem projektu Hyways-IPHE było stworzenie obszernej metodologii w zakresie porównania narzędzi do analizy przejścia na energię wodorową. Obejmuje to porównanie pod względem technicznym i ekonomicznym zakładów produkcji wodoru, sposobów dostarczania energii, wykorzystania energii "od studni do zbiornika" oraz emisji.

System porównawczy projektu ułatwia porównywanie istniejących przypadków na kilku poziomach, podkreślając różnice w wynikach dotyczących ścieżek energetycznych, całkowitych kosztów oraz ram finansowych. Całkowite przejście na wodór to długotrwały proces. Wiarygodne metody porównawcze mogą przyspieszyć ten proces dzięki porównaniu i połączeniu inicjatyw realizowanych w poszczególnych krajach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę