Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYPER — Wynik w skrócie

Project ID: 39028
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Na drodze do zielonej energii

Technologie wodorowe i ogniw paliwowych mogą zapewnić tanią i przyjazną dla środowiska energię elektryczną na potrzeby przemysłu i indywidualnych użytkowników. Standaryzacja przepisów i procedur bezpieczeństwa dla instalatorów powinna zwiększyć komercjalizację tego typu technologii, zapewniając szybką instalację małych, stacjonarnych systemów energetycznych opartych na energii odnawialnej.
Na drodze do zielonej energii
Choć ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest głównym celem Europy, luki i niedociągnięcia w obowiązujących obecnie przepisach, kodeksach i normach wstrzymują powszechną instalację małych, stacjonarnych systemów wodorowych i ogniw paliwowych, które mogłyby dostarczać tanią i przyjazną dla środowiska energię na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarstw domowych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wytyczne w sprawie zezwoleń na instalację stacjonarnych systemów wodorowych i ogniw paliwowych" (Hyper) było opracowanie wszechstronnego procesu instalacji, uzgodnionego przez zainteresowane strony, na potrzeby deweloperów, inżynierów projektowych, producentów i instalatorów w całej Unii Europejskiej.

Badacze zidentyfikowali problematyczny obszar w obowiązujących obecnie przepisach, kodeksach i normach, a także przeprowadzili analizy przypadku w celu oceny ryzyka w celu pokierowania modelowaniem i eksperymentalną pracą. Stworzyli obszerną bazę danych do wykorzystania podczas przygotowywania i oceny wytycznych w sprawie zezwoleń na instalację, a także przeprowadzili ocenę wybranych instalacji na potrzeby analizy przypadków. Następnie przystąpili do modelowania i prac eksperymentalnych, aby wypełnić luki w wiedzy m. in. na temat zjawisk uwalniania wodoru, dyspersji i spalania.

Po szeroko zakrojonych konsultacjach i na podstawie opinii zainteresowanych stron badacze stworzyli wytyczne w sprawie zezwoleń na instalację, aby doprowadzić do synergii europejskich rozwiązań. Rozprowadzili dyski CD ROM i opracowali interaktywna witrynę internetową dla stron zainteresowanych technologią, a także przewodnik operacyjny w sprawie zezwoleń na instalację dla potencjalnych użytkowników, którzy mogą nie być zainteresowani wszystkimi szczegółami i pełną wersją wytycznych.

Wytyczne w sprawie zezwoleń na instalację obejmują środki bezpieczeństwa i pozwolenia proceduralne na instalację systemów wodorowych i ogniw paliwowych. Dzięki temu ułatwiają komercjalizację tych technologii i potencjalnie zwiększają ich zastosowanie przez przemysł i użytkowników indywidualnych, zapewniając dostęp do taniej i przyjaznej dla środowiska energii na potrzeby zastosowań elektrowni stacjonarnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę