Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FORM-IT — Wynik w skrócie

Project ID: 42938
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Zapewnianie przyszłej doskonałości w zakresie badań

Podstawy technologii oparte są na doskonałości jej współtwórców. W ramach europejskiego badania opracowano nową dynamiczną inicjatywę edukacyjną, aby szkolić przyszłych naukowców i zachęcać ich do kontynuowania kariery w celu uzyskania naukowej doskonałości.
Zapewnianie przyszłej doskonałości w zakresie badań
Niekończący się sukces europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) opiera się na zdolności Europy do generowania fali młodych osób o odpowiednich umiejętnościach, skłonnych do podejmowania przyszłych wyzwań. Dzisiejsza szybko rozwijająca się globalna baza wiedzy oznacza, że oprócz motywacji i umiejętności pracy zespołowej, młody badacz musi umieć odsiewać spośród ogromnej ilości informacji dokładnie to, co jest najistotniejsze. Pożądanym wynikiem jest zastosowanie tej wiedzy w badaniach.

Ogólnym celem finansowanego ze środków UE projektu "Ukształtuj to – Weź udział w badaniu" (Form-it) było przyczynienie się do pobudzania zainteresowania młodych ludzi nauką i przygotowywanie ich do krytycznego i złożonego sposobu myślenia. W ramach projektu Form-it stworzono platformę, działającą do chwili obecnej, wspomagającą unowocześnienie edukacji naukowej w Europie.

Kluczem do realizacji tych ambitnych celów było utworzenie organizacji zajmujących się badaniami i współpracą (Research and Cooperation, REC), w których badacze tworzą zespoły z jednym lub większą liczbą partnerów edukacyjnych. Konsorcjum projektu promowało także świadomość podstawowych warunków ramowych na potrzeby REC, oraz ich wartości dla decydentów, a także stosowało odpowiednie pytania badawcze na temat REC jako nowego modelu kształcenia w dziedzinie nauki.

Aby rozpowszechnić informacje o projekcie Form-it, podczas konferencji w Wiedniu zaprezentowano przykłady dobrych praktyk stosowanych w ramach REC. Opublikowano także katalog dobrych praktyk edukacyjnych na podstawie ankiety, natomiast podczas warsztatów utworzono rozległą sieć kontaktów pośród grup eksperckich.

Powstał także raport udostępniający szczegóły na temat ponad 30 przykładów dobrych praktyk z zakresu działań REC, obejmujący zdjęcia, który zawiera wiele uwag ze strony uczestników. Zakres tematyczny był bardzo szeroki – od archeologii po biologię molekularną i genetykę.

Projekt Form-it oraz wszyscy uczniowie, którzy w nim uczestniczyli, stanowią świadectwo nowej dynamicznej formy edukacji, która może zwiększyć zainteresowanie młodzieży nauką. Stanowi to zapowiedź zmniejszenia luki między edukacja a nauką i przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę