Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HOP! — Wynik w skrócie

Project ID: 44164
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Wyjście poza gospodarkę olejową

UE musi podjąć natychmiastowe kroki, aby uniknąć negatywnych skutków wzrostu cen ropy dla zatrudnienia, gospodarki i produktu krajowego brutto (PKB).
Wyjście poza gospodarkę olejową
W jaki sposób rosnące ceny ropy wpływają na gospodarkę i zatrudnienie w Europie? Celem projektu finansowanego przez UE "HOP! – Wpływ makroekonomiczny wysokich cen ropy w Europie" (HOP!) było znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Zamierzano także dostarczyć alternatywne rozwiązania dla sektora energetycznego i jego zależności od zmiennych cen ropy.

Partnerzy projektu zastosowali wspólne podejście modelowe wykorzystujące najnowsze zaawansowane modele w celu zrozumienia interakcji między transportem, gospodarką a środowiskiem. Próba dostarczyła szereg scenariuszy dotyczących kosztów ropy, alternatywnej energii i technologii transportowych do roku 2050. W prognozach zostały uwzględnione takie kwestie jak wsparcie rządowe, popyt i podaż, konkurencyjność i inwestowanie w nowe technologie. Inne czynniki, które wzięto pod uwagę, obejmowały dostawy infrastruktury, zapotrzebowanie na transport, system makroekonomiczny, ceny paliwa, zmianę klimatu i rozwój alternatywnych źródeł energii.

Badacze doszli do wniosku, że wyższe koszty energii i transportu wpłyną negatywnie na wzrost gospodarczy, podczas gdy inwestycja w alternatywne źródła energii będzie mu sprzyjać. Dobra kondycja gospodarki będzie ostatecznie zależeć od tego, które z tych realiów okażą się silniejsze. Dodatkowo projekt przewiduje dla UE trwały wzrost gospodarczy, który ma być wyższy w przypadku nowych państw członkowskich (+ 2,7%), natomiast dla starych państw członkowskich, tj. UE-15, niższy (+ 1,2%). Oczekuje się, że rosnące ceny ropy zachęcą do inwestowania w wydajność energetyczną i alternatywne źródła energii, przy wzroście mobilności przewozowej oraz potrzeb transportowych.

W ramach badania przewidziano różne liczby na nadchodzące lata odzwierciedlające podwyższone ceny ropy, roczny spadek PKB oraz przewidywaną utratę miejsc pracy. Wszystko to będzie spowodowane szerokim spektrum destrukcyjnych skutków zarówno cen ropy, jak i ich wpływu na gospodarkę.

W ramach projektu HOP! zalecono inwestycję w alternatywne źródła energii i wydajność energetyczną w celu zminimalizowania skutków wysokich cen ropy. Podsumowując, stwierdzono, że choć deficyt ropy i wahania cen mogą mieć znaczny negatywny wpływ na Europę, UE ma możliwość zapobiegania mu poprzez zachęcanie do inwestycji. W związku ze zwiększeniem produkcji ropy w połowie okresu, decydujące jest, by rozpocząć przygotowania już teraz.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę