Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badania aeronautyczne nabierają rozpędu

Dzięki promowaniu narzędzi dla udziałowców sektora aeronautycznego oraz wykorzystaniu wcześniejszych inicjatyw badawczych, finansowany ze środków UE projekt zaowocował rozwiązaniami, które mogą stymulować dalsze badania w tej branży.
Badania aeronautyczne nabierają rozpędu
Projekt "Narzędzia dla stron zainteresowanych aeronautyką w ramach europejskiego programu badań 3" został powołany jako wsparcie dla europejskiej platformy technologicznej w dziedzinie aeronautyki (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE). Jego celem było oferowanie wsparcia dla ACARE na drodze do celu wskazanego w raporcie organizacji z 2001 r. zatytułowanym "Aeronautyka w Europie: wizja dla roku 2020".

W ramach projektu Astera 3 poszukiwano sposobów stymulowania kreatywnego myślenia i artykułowania wizji zaawansowanych, nowatorskich rozwiązań. Tego rodzaju strategiczne myślenie miało być niezbędne do stworzenia nowej wizji oraz nowego strategicznego programu badań (SRA), a także narzędzi planowania, kontroli, raportowania i koordynacji działań.

Aby osiągnąć założone cele, zespół projektowy zgromadził istotne dane dotyczące certyfikacji w lotnictwie, łańcucha dostaw, bezpieczeństwa, infrastruktury lotniskowej, możliwości oraz innowacyjności, a także współpracy związanej z tymi zagadnieniami na poziomie europejskim. Następnie dokonano dogłębnej analizy danych i sformułowano wnioski, które miały stać się podstawą planu SRA.

W ten sposób sformułowano istotne zalecenia stworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa, infrastrukturze lotniskowej oraz innowacjach. Można ich użyć jako wytycznych w opracowywaniu i wdrażaniu badań w lotnictwie.

Bazując na danych i rekomendacjach, zespół projektowy nadzorował udział organizacji ACARE w kilku ważnych warsztatach z dziedziny aeronautyki. Poza oferowaniem wsparcia dla grup ACARE członkowie zespołu zwiększali świadomość opinii publicznej w zakresie celów projektu oraz założyli jego stronę internetową. Ponadto w ramach projektu Astera 3 sfinalizowano i wdrożono wiele spośród inicjatyw podjętych jeszcze w ramach projektu Astera 2. Obejmowało to m. in. program zwiększania świadomości oraz gotowy projekt związany z promocją badań. W ramach projektu Astera 3 udała się zatem kontynuacja wcześniejszych inicjatyw oraz znaczne wzmocnienie pozycji aeronautyki w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę