Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSSLOVRTD — Wynik w skrócie

Project ID: 44571
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Słowenia

Zrównoważony transport w drodze na Słowenię

Zrównanie Słowenii z poziomem państw zachodnioeuropejskich pod względem zrównoważonego transportu przestaje być marzeniem i staje osiągalną rzeczywistością.
Zrównoważony transport w drodze na Słowenię
Dość młode państwo członkowskie UE, Słowenia, oraz jej system transportowy mogą skorzystać na specjalistycznej wiedzy innych członków UE, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wsparcie na rzecz badań w dziedzinie zrównoważonego transportu w Słowenii" (TRANSSLOVRTD) było wielopłaszczyznowe wsparcie zrównoważonego transportu. Obejmowało to wzmocnienie transferu wiedzy na szczeblu regionalnym, zachęcenie do podejmowania badań doktoranckich na uczelniach wyższych, wygenerowanie cennych informacji dla decydentów w sprawie transportu oraz podniesienie poziomu badań w dziedzinie transportu na terenie kraju.

Aby zrealizować te cele, projekt TRANSSLOVRTD skoncentrował się na czterech głównych priorytetach. Po pierwsze, zorganizowano konkurs na najlepsze studia doktoranckie w tej dziedzinie, a zwycięskie projekty zaprezentowano podczas największej konferencji przemysłowej w kraju. Po drugie, utworzono bazę danych przedsiębiorstw, instytutów badawczych, użytecznych organizacji oraz uniwersytetów zaangażowanych w prowadzenie badań w zakresie transportu i zorganizowano warsztat pt. Słoweńskie Badania na rzecz Transportu 2007. Trzeci priorytet obejmował analizę SWOT słoweńskich badań w zakresie transportu, której wyniki przyjęto na poziomie rządowym w ramach krajowego programu działań w zakresie transportu. Na koniec, cenne wyniki projektu przedstawiono kluczowym zainteresowanym stronom podczas europejskiej konferencji poświęconej transportowi drogowemu Transport Research Arena 2008, która odbyła się w Lublanie na Słowenii.

Inne działania, które wpłynęły na sukces projektu obejmują utworzenie strony internetowej poświęconej projektowi TRANSSLOVRTD, a także zorganizowanie dnia doktoratu, szeregu warsztatów i, co najważniejsze, planu działania w sprawie badań w zakresie transportu dla kraju. Ten wyjątkowo udany projekt nie tylko pomógł ukształtować wizję zrównoważonego transportu w Słowenii, ale także udostępnił mechanizmy jej realizacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę