Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VIA — Wynik w skrócie

Project ID: 44581
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Sen o pojeździe przyszłości

Zrealizowano film dokumentalny, który ma prezentować nauki ścisłe w nowy sposób, aby zainspirować młodych naukowców. Jego tematem przewodnim jest pojazd przyszłości i opowiada o nadziejach, aspiracjach i zdolnościach trzech wybitnych naukowców.
Sen o pojeździe przyszłości
Transport przejawia się w świadomości społecznej na szereg sposobów. Po pierwsze jest on konieczny dla wzrostu demograficznego oraz rozwoju obszarów miejskich. Istnieje jednak wiele kwestii dotyczących transportu miejskiego, takich jak bezpieczeństwo, zanieczyszczenia, zdrowie oraz zagospodarowanie przestrzenne. Trzecia kwestia dotyczy przyszłości transportu miejskiego i łączy w sobie zarówno nadzieje, jak i ambicje udziałowców odzwierciedlane w rzeczywistości przy pomocy technologii naukowych.

Aby zapewnić zrównoważony postęp w rozwoju transportu miejskiego, należy wzbudzać w społeczeństwie chęć poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a z racji tego, że technologie wpływają na społeczności, nauka musi iść w parze z potrzebami mieszkańców. W tym celu w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Véhicule Innovants d'Avenir" (VIA) zrealizowano fikcyjny film dokumentalny o transporcie przyszłości, którego odbiorcami mają być głównie młodzi ludzie.

Produkcja zatytułowana "'Move along, there is everything to see" (Idź dalej, jest wiele do zobaczenia) prezentuje wizję przyszłości transportu miejskiego, w której występują naukowcy z Europy uczestniczący w projektowaniu nowych, zrównoważonych form transportu dla naszych miast. W filmie przedstawiono trzy postacie, które snują wizje transportu miejskiego w przyszłości – oglądamy naukowca, którego inspiruje fantastyka naukowa, planistę, który lubi bawić się zabawkowymi samochodami, oraz artystę, który tworzy utopijne projekty. W filmie tym przedstawiono także nadzieje i obawy naukowców i mieszkańców miast oraz rolę, jaką w procesie opracowywania technologii odgrywa utopijna wizja.

Film został wyemitowany w jednym z kanałów telewizji naziemnej oraz można go obejrzeć w internecie w trzech wersjach, z których jedna jest wersją międzynarodową. Wersję francuską można znaleźć pod adresem http://www.si-nos-villes-avaient-des-ailes.com, a angielską pod adresem http://www.if-cities-could-fly.com.

W ramach projektu VIA udało się pokazać badania naukowe z innej strony, różnej od stereotypowej wizji naukowca w laboratorium. Ludzki aspekt nauki udało się zestawić z poważnym problemem naukowym i społecznym, jakim jest transport miejski. To nowatorskie podejście z pewnością pomoże stymulować marzenia młodych naukowców i promować wizerunek nauki jako przedmiotu ścisłego z nutą podróżniczą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę