Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURO-TRANS_DAYS — Wynik w skrócie

Project ID: 44599
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Przyciąganie MŚP do badań w dziedzinie transportu

Oczekuje się, że zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do udziału w badaniach w dziedzinie europejskiego transportu powierzchniowego wywrze pozytywny wpływ na usługi transportowe i na branżę transportową w sensie ogólnym.
Przyciąganie MŚP do badań w dziedzinie transportu
Zbliżenie do siebie MŚP w sektorze transportu powierzchniowego może usprawnić kontakty i pobudzić branżę. To właśnie było celem finansowanego ze środków UE projektu "Promowanie i ułatwianie MŚP udziału w projektach 7PR UE związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w dziedzinie transportu powierzchniowego – samochodowego, kolejowego, wodnego" (Euro-Trans_Days). Projekt zgromadził MŚP i znaczących europejskich graczy w dziedzinie badań i rozwoju w celu wymiany specjalistycznej wiedzy oraz wprowadzenia sektora na wyższy poziom.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty w Madrycie (Hiszpania) i w Warszawie (Polska), które obejmowały szeroki zakres tematów, w tym platformy technologii, budowanie konsorcjów oraz prawa własności intelektualnej. Uczestnicy projektu zapewnili także MŚP coaching w zakresie wyszukiwania odpowiednich partnerów, przygotowywania wniosków oraz znajdowania nowych możliwości biznesowych.

Najważniejszym aspektem warsztatów był udział i prezentacje trzech ważnych platform technologicznych – Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC), Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Badań w dziedzinie Transportu Drogowego (ERTRAC) oraz platformy technologicznej ds. transportu morskiego Waterborne – które zgromadziły zainteresowane strony z branży transportu morskiego, rzecznego oraz żeglugi śródlądowej.

Poza coachingiem i zachęcaniem do tworzenia nowych partnerstw, podczas warsztatów zaprezentowano historie sukcesu oraz możliwości dla MŚP w zakresie uczestnictwa w unijnych projektach w dziedzinie badań i rozwoju. Choć udział tych MŚP w projektach UE był skromny, sporządzono sprawozdanie, którego celem było poparcie tego typu inicjatyw oraz utrzymanie ich impetu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę